Hinderløype

hinderloype

Sett ut apparater/utfordringer i en sirkel/rundløype etter som det passer  i deres gymsal eller uteområde. Barna fordeler seg rundt i løypa og løper rundt i løypa. De kan utføre øvelsene i eget tempo og på eget nivå og en er garantert høy aktivitet.

Tips til hvilke aktiviteter som kan gjøres:
– Krabbe på benkene og hoppe ned i dynematta
– Ligge på magen for så å hoppe høyt opp i været og deretter ned på magen igjen
– Over og under bommen flere ganger
– Forlengs rulle og hoppe høyt opp (strekkhopp)
– Harehopp over langmatta
– Krype over langmatta
– Slalomhopp over benkene, eller hopp opp og ned av benkene
– Dobbelthopp med tau eller 10 hopp uten stans.

Dette er bare eksempel på aktiviteter. La gjerne barna få finne på ting selv. Fri lek i apparater er morro!

Til de minste barna kan en med stor suksess dramatisere med å sette det hele inn i en historie. Det kan for eksempel være at barna har strandet på en øde øy, og gulvet er havet som er full av hai – de som tråkker på gulvet kan bli spist! Da økes utfordringene med en gang.

Hensikt

Denne type aktivitet utfordrer motorikken og basisferdigheter hos barn på en god måte da den tilpasses det nivået deltakerne er på. De oppsøker også selv de utfordringene/spenningen de ønsker ved at det legges til rette for at hindrene kan forseres på ulike måter.

Variasjon

Sett opp hinderne i ulike rekkefølger og nivåer hver gang en har hinderløype.

Tilpasningsmuligheter

Det er viktig å bli kjent med deltakerne og deres eventuelle behov for tilpasninger i aktiviteten. Snakk med de det gjelder. Kanskje har de selv ideer eller tanker om hvilke tilpasninger som trengs for at de skal kunne delta på en god måte.

Sørg for ro når beskjeder og instruksjon gis.

Generelle tilpasninger kan være:

  • Tilpasse størrelsen på området hvor aktivitetene utføres
  • Marker aktivitetene tydelig med bruk av matte, kontrastfarget kjegle eller lignende. Marker start og stopp, og ha bilder av hva man skal gjøre i de forskjellige delene i løypa for å skape forutsigbarhet.
  • Kjør aktiviteten i tidsintervaller

Bevegelsesutfordringer: Vær oppmerksom på bevegelsesutfordringer i forhold til hvilke aktiviteter man oppfordrer til, og sørg for at det er tilstrekkelig med variasjon hvis man for eksempel har nedsatt balanse, benytter rullestol eller annet. Kort ned distansene hvis nødvendig. Vær oppmerksom på økt trettbarhet. Gi personen god tid til å prøve seg fram. Vurder bruk av aktivitetshjelpemiddel.

Kognitive utfordringer: Planlegg sammen hvor dere skal gå først. Gi kort og presis instruksjon. Skap forutsigbarhet og repeter gjerne flere ganger. Det kan være nyttig å gi instruksjon i en oppgave av gangen. Fjern sanseforstyrrelser, for eksempel gjenstander som virker forstyrrende. Vær oppmerksom på dagsform. Gi raskt støtte hvis noen viser tegn til frustrasjon. Noen kan ha nytte av å observere i starten og bli med etter hvert, samt ha et «pausested» hvor man kan trekke seg tilbake.

Nedsatt hørsel/døv: Undersøk om personen har tekniske hjelpemidler. Sørg for ro når beskjeder gis. Snakk én og én. Ha direkte kontakt. Bruk mimikk, kroppsspråk og evt. Tegnstøtte. Mindre grupper kan være nyttig.

Nedsatt syn/blind: Vær oppmerksom på lyssetting og spør inn til hva eleven/barnet ser. Ledsag når eleven/barnet har behov for det, og spør gjerne hvordan han/hun ønsker dette. For eksempel ved å holde i hånden, gjennom grep over albuen på ledsageren eller ved å holde i tau/reim. La personen bli kjent med omgivelsene og la de kjenne på utstyr omgivelsene og la de kjenne på utstyr. Sørg for å rydde unna unødvendig utstyr slik at det ikke står hindringer i veien. Gi informasjon om hindringer, og spesielle hindringer 2-5 skritt før dere møter dem. Repetisjon og forutsigbarhet. Vurder om eleven skal samarbeide med en annen i par.

 

Forslag på tilrettelegginger: Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser