Hinkekamp

Illustrasjon: Thomas Madsen/ Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet

To deltakere står innenfor en ring (ca 2 meter i diameter) på en fot, med hendene på ryggen. Det er om å gjøre å få den andre ut av balanse eller ut av ringen ved å dytte med bryst kassen/skulderparti mot hverandre. Den som klarer å få den andre til å enten sette ned den andre foten, komme ut av ringen eller må løsne grepet på armene bak, har vunnet.

Pass på at deltakerne er varme før aktiviteten tar til, for å unngå skader. Pass også på å dele inn i par som er noenlunde like høye/tunge. Husk mykt underlag.

Hensikt

Her utfordres koordinasjon og stabilitet i kjernemuskulatur.

Levert av Landslaget for fysisk fostring/Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet