Hopp over streken

Illustrasjon: Thomas Madsen/ Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet

Illustrasjon: Thomas Madsen/ Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet

 

Teikn opp ein strek i sandkassa, og høyr med nokre av borna om dei klarar å hoppe forbi den. Pass på at fråstanden til streken er relativt nær til å begynne med, slik at flest mogleg born får lyst til å prøve. Etter kvart kan ein viske ut streken og lage ein ny strek, slik at borna må bruke meir kraft for å komme over.

På tur i skogen kan det vere spennande å hoppe over små bekkar og liknande. Teikn opp strekar som gjer det enda meir spennande for borna å hoppe over. Inne kan ein hoppe frå strek til strek, varier mellomrommet mellom strekane.

Hensikt

I denne aktiviteten får barna øve på å tilpasse krafta i hoppet.

Levert av Arnesen, Guldbrandsen, Gundersen og Hovden, forfatterne av boken "Bevegelsesglede i barnehagen" (2010), utgitt av Kommuneforlaget, i samarbeid med Idrettsbarnehage AS.arar