Hoppe tau 1

Illustrasjon: Thomas Madsen/ Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet

Å hoppe tau kan være spennende og utfordrene. Ved å variere måten en hopper på kan en utfordre barna til å lære seg nye varianter.
Her er noen eksempler på dette:
– La barna prøve å hoppe med ulike beinstillinger. Utfordre dem til å finne egne måter å gjøre det på. Dette vil gjøre utfordringen mer spennende.
– La barna, etterhvert som de får kontroll på hoppingen, prøve å sveive to ganger pr. hopp.
– Sitte på huk og hoppe. Hoppe med knærne vekselsvis fra side til side.
– Hoppe fra side til side med fart fremover. Kan også prøve bakover hvis en ønsker å øke vankselighetsgraden.
– Bevege seg rundt og hoppe over naturlige- eller tilrettelagte hinder, mens tauet er i sving.
– De kan gå sammen to og to, og prøve å hoppe sammen i et tau. De kan etterhvert prøve seg på de andre forslagene over.

Levert av Landslaget for fysisk fostring/Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet