Hoppe tau 2

Illustrasjon: Thomas Madsen/ Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet

To barn svinger tauet mens de andre hopper. Svingingen bør gå på omgang slik at alle får hoppe like mye. Barna hopper etterhverandre i strøm.

Hoppvariasjoner:
– Tre hopp pr. barn og ett sving i mellom hver.
– To hopp pr. barn og ett sving i mellom.
– Et hopp pr. barn og et sving i mellom.
– Fire hopp pr. barn uten mellomsving.
– Fire hopp pr. barn, etter to sving hopper ny inn, etter to nye sving  nytt barn inn osv.
– To hopp pr. barn, etter ett sving ny inn, etter nok et sving ny inn og et barn ut. Det vil da alltid  være to barn som hopper.
– Tre hopp pr. barn. Etter ett sving kommer ny inn, etter to sving kommer enda en ny inn. Etter tre sving går den første ut mens en ny kommer inn, slik at det alltid er tre barn som hopper samtidig.

Flere av disse variasjonene kan varieres videre med for eksempel å hoppe på en fot eller med beina i kryss

Variasjon

To barn svinger tauet mens de andre hopper. Svingingen bør gå på omgang slik at alle får hoppe like mye. Tauet skal svinges jevnt og uten stopp mellom hver elev.

Regler:
Finbeck og Fia:
«Finbeck og Fia på landevien dro.
Finnbeck hadde støvler, og Fia hadde sko.
Rett som det var måtte Fia på do,
mens Finbeck sto utenfor og skratta og lo – Hi – ha – ho»

Bamse, bamse:
«Bamse, bamse ta i bakken.
Bamse, bamse snu deg rundt.
Bamse, bamse vend tilbake samme veien som du kom.
Bamse, bamse se mot sola.
Bamse, bamse se mot jorda.
Bamse, bamse stav ditt navn.
Bamse, bamse hopp ut på 3.
1 … 2 … 3» (hopper ut)

Levert av Landslaget for fysisk fostring/Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet