Hoppestafett

Hoppestafett

Deltakerne deles i lag med fire personer på hvert lag. Det kan være lurt å ikke ha for så mange flere deltakere på hvert lag da det fort blir mye venting.

Lagene stiller seg på rekke med fire kjegler plassert med passelig avstand foran hver rekke. Den første deltakeren på hvert lag holder softballen fastklemt mellom føttene. Deltakeren hopper sikksakk, med samlede bein, mellom kjeglene og tilbake til nestemann på rekka. Mister en ballen må en fortsette å hoppe fra det stedet hvor ballen glapp. Når alle på laget har gjennomført første runde kan runde nummer to foregå på en annen måte f.eks.; stussing av ball, føring med fot, krabbing med ball – bare fantasien setter grenser.

Vekslingene kan variere fra runde til runde der f.eks.; gruppen må rundes før veksling, ballen må gjennom alle beina til gruppen, veksling uten at ballen ligger fritt, her gjelder det å være kreativ. Ved berøring av kjegler kan det f.eks. legges inn tilleggstid eller pushups.

Hensikt

Stafett med ball som utfordrer koordinative egenskaper.

Variasjon

Det kan settes opp flere kjegler hvis deltakerne har ett ønske om lengre utholdenhetsøkt. Kan også utføres på samme måte som sittefotball der en skal føre ballen sikksakk mellom kjeglene med rumpa i gulvet.

Progresjon

Kan bruke fotball eller håndball for økt vanskelighetsgrad. Tettere avstand mellom kjeglene kan også gjøre det mer utfordrende.

Levert av Landslaget for fysisk fostring/Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet