Humør-dansen

humoerdansen

Deltakerne deles i grupper, med tre i hver. Hver gruppe skal først bli enige om en aktivitet de ønsker å mime/danse. Det kan være alt fra at vaske opp, pusse vindu, surfe, spille fotball osv. Den voksne skal så spille tre forskjellige melodier, der alle symboliserer en stemning/ et humør. Gruppene skal nå finne ut hvordan aktiviteten de har valgt kan danses samtidig som den gjenspeiler det gitte humøret/stemningen. Når deltakerne har arbeidet med de tre sangene, viser gruppene dansene til hverandre.

 

Levert av Landslaget for fysisk fostring/Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet