Huske-Sara

Illustrasjon: Thomas Madsen/ Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet

Illustrasjon: Thomas Madsen/ Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet

 

La borna prøve å reise seg på huska medan den står i ro. Sjå om dei klarar å plassere eit bein på kvar side av huska, slik at dei kan halde med begge hender i den eine kjettingen. Når dei kjenner at dei har god balanse, kan dei prøve å stå utan å halde seg fast med hendene. Klarar to barn å stå på same huske utan å halde seg fast i kvarandre??

Hensikt

Denne øvinga utfordrar den koordinative eigenskapen balanse.

Levert av Arnesen, Guldbrandsen, Gundersen og Hovden, forfattarar av boken "Bevegelsesglede i barnehagen" (2010), utgitt av Kommuneforlaget, i samarbeid med Idrettsbarnehage AS.