Huske-Sara

Illustrasjon: Thomas Madsen/ Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet

Illustrasjon: Thomas Madsen/ Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet

 

La barna prøve å reise seg på huska mens den står i ro. Se om de klarer å plassere et bein på hver side av huska slik at de kan holde med begge hender i den ene kjettingen. Når de føler at de har god balanse kan de prøve å stå uten å holde seg fast med hendene. Klarer to barn å stå på samme huske uten å holde seg fast i hverandre?

Hensikt

Denne øvelsen utfordrer den koordinative egenskapen balanse.

Levert av Arnesen, Guldbrandsen, Gundersen og Hovden, forfatterne av boken "Bevegelsesglede i barnehagen" (2010), utgitt av Kommuneforlaget, i samarbeid med Idrettsbarnehage AS.