Naturløype

natursvineri

Merk en løype med bånd. Legg ut ting som ikke hører hjemme i naturen som f.eks. flasker, paraply, pose, o.l. Barna skal gå rundt løypen og lete etter ting som ikke hører hjemme i naturen. Enten kan det skrives ned-, tegnes-, eller huskes-, til man kommer tilbake til mål for å rapportere det.

Hensikt

Orientering og grunnleggende ferdigheter i friluftsliv og utforsking

Variasjon

I stedet for å lage en løype kan man avgrense et område. Barna kan da løpe rundt på området i en bestemt tid og finne/huske flest mulige ting som ikke hører hjemme der. De kan rapportere når de kommer i mål eller tiden har rent ut.

Progresjon

Øk vanskelighetsgraden på terreng. De eldre barna kan bruke forenklet kart.

Levert av Landslaget for fysisk fostring/Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet