Under teppet

Illustrasjon: Thomas Madsen/ Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet

Illustrasjon: Thomas Madsen/ Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet

 

Borna er spreidde rundt i rommet og dansar til musikk. Når musikken stoppar, skal dei raskt leggje seg ned på golvet og lukke augene. Ikkje titt! Ein vaksen legg eit pledd eller laken over eit av borna og seier «nå skal de gjette, kven er under teppet?»

Barna må åpne augene og gjette kven som er under teppet. For at alle skal ha lik sjanse til å gjette, kan de velgje eit barn som skal gå ut av rommet og så komme attende for å gjette. Den som er under teppet, er den neste til å gjette.

Hensikt

I denne aktiviteten må borna vere merksame og bruke spesielt synssansen for å finne ut kven som er under teppet.

Levert av Arnesen, Guldbrandsen, Gundersen og Hovden, forfattarane av boken "Bevegelsesglede i barnehagen" (2010), utgitt av Kommuneforlaget, i samarbeid med Idrettsbarnehage AS.