Under teppet

Illustrasjon: Thomas Madsen/ Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet

Illustrasjon: Thomas Madsen/ Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet

 

Barna er spredd rundt i rommet og danser til musikk. Når musikken stopper, skal de raskt legge seg ned på gulvet og lukke øynene. Ingen må titte! En voksen legger et pledd eller laken over et av barna og sier «nå skal dere gjette, hver er under teppet?»

Barna må åpne øynene og gjette hvem som er under teppet. For at alle skal ha lik sjanse til å gjette, kan dere velge et barn som skal gå ut av rommet og så komme tilbake for å gjette. Den som er under teppet, er den neste til å gjette.

Hensikt

I denne aktiviteten må barna være oppmerksomme og bruke spesielt synssansen for å finne ut hvem som er under teppet.

Levert av Arnesen, Guldbrandsen, Gundersen og Hovden, forfatterne av boken "Bevegelsesglede i barnehagen" (2010), utgitt av Kommuneforlaget, i samarbeid med Idrettsbarnehage AS.