Isbjørnen sover

Illustrasjon: Thomas Madsen/ Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet

Illustrasjon: Thomas Madsen/ Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet

 

Finn en åpen slette eller en isflate og avgrens lekeområdet ved å markere hjørnene med fire staver (ca. 20*20 meter). To frivillige velges som isbjørner. De setter seg på huk i midten av området. Alle deltakerne går i samme retning rundt isbjørnene og synger «isbjørnen sover» («Bjørnen sover»). De som befinner seg utenfor det oppmerkede området når isbjørnen våkner, blir automatisk isbjørner. Den siste som blir tatt, kan være isbjørner i neste runde og velge seg en makker eller velge to nye isbjørner.

Er det vanskelig å gjennomføre leken med ski på beina, kan man ta av den ene.

Hensikt

Denne leken utfordrer reaksjon, synssansen og romorientering hos barna. Passer fint til ski- og skøytetilvenning.

Levert av Arnesen, Guldbrandsen, Gundersen og Hovden, forfatterne av boken "Bevegelsesglede i barnehagen" (2010), utgitt av Kommuneforlaget, i samarbeid med Idrettsbarnehage AS.