Jaktball

Jaktball er en lekpreget form for hurtighetstrening. Et barn skal løpe så fort det klarer fra A til B samtidig som de øvrige barna står på rekke ved siden av banen og kaster jaktballene på den som løper. Det er ikke lov til å gjøre retningsforandringer for å unngå å bli truffet. Når barnet er ferdig å løpe stiller det seg bakerst og er med på å kaste på nestemann.

Jaktball

Tips til hvordan man lager en «jaktball»:
Krøll sammen en avis, putt den i en plastikkpose som tvinnes og knytes stramt sammen med tau eller tape. Klipp så «halen» til ballen opp i frynser. Jaktballen brukes til å kaste på den som løper.

Jaktball_oppskrift

Hensikt

Jaktballen skaper en stressituasjon for den som løper og utfordrer konsentrasjonen, og å ha fokus på målet. Hurtighet, øye-hånd koordinasjon og krafttilpasning er viktig for de som kaster.

Variasjon

Øvelsen kan gjøres med og uten ball, på ski, skøyter osv. Gi barna tid og frihet til å lage egne regler for poenggivning.

Progresjon

Avstanden man skal løpe og avstanden fra de som kaster til den som løper kan økes.

Levert av Høgskolen i Hedmark, En region i bevegelse