Kaosball

 

Halvparten av barna har ball. De som har ball står stille, de uten er i bevegelse. Hensikten er å spille til en uten ball uten at vedkommende får to baller. Det gjøres først og fremst gjennom god kommunikasjon. En kan oppnå kontakt ved å rope navn, -rope «hei», og invitere ved en akselerert bevegelse. Har deltakeren gitt fra seg ballen er det bare å starte og løpe og oppnå kontakt med andre som står med ball og kommunisere med dem at hun vil ha ballen igjen.

Når en organiserer kan en starte med færre baller og hive utpå flere etter hvert, slik vil deltakerne forstå øvelsen skikkelig før en avanserer med å ha halvparten baller i forhold til deltakere.

Hensikt

Balllek som også utfordrer kommunikative egenskaper.

Variasjon

Aktiviteten varieres ved ulike former for kommunikasjon. For eksempel å rope navn på lavt nivå, og ved en skikkelig invitasjon med bevegelse og fartsøkning eller bevegelses retning på høyere nivå. Den som skal motta ballen må vise det gjennom bevegelsesmåten.