Bevegelig blink

Kastpabevegeligblink

 

Å kaste på blink er morsomt. Når blinken er bevegelig er det enda artigere. Det er mange ulike måter å gjøre dette på. Bare fantasien setter grenser. For eksempel kan en se om noen klarer å treffe en ball som er i bevegelse: – ball som ruller. – ball som spretter fremover. – ball som kastes i bue. En kan kaste på den voksne som løper forbi på en gitt avstand! Den voksne kan også løpe med en rokkering. Hvem kan treffe inni rokkeringen?

Utføres leken ute er det lurt å kaste mot en vegg slik at ballen kommer tilbake.

Hensikt

Oppgaveorientert balltilvenning og koordinasjon.

Progresjon

Økt avstand til blinken gir økt vanskelighetsgrad.

Levert av Landslaget for fysisk fostring/Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet