Kaste i posen

Illustrasjon: Thomas Madsen/Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet

Illustrasjon: Thomas Madsen/Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet

 

Heng en pose opp i et tre og tegn opp en strek et lite stykke unna. Varier høyden og lengden etter barnegruppen. Pass på at åpningen på posen er ganske stor, slik at det ikke blir for vanskelig å treffe.

Det er nå om å gjøre å treffe i posen med ballen eller det man kaster. Man kan også tegne opp flere streker, slik at det for eksempel gir 10 poeng å kaste lengst unna, mens det gis et poeng hvis man vil stå helt fremme. Bli enige om hvor mange kast hver deltaker har, før man bytter.

Hensikt

I denne leken øver barna på å kaste med tilpasset kraft.

Levert av Arnesen, Guldbrandsen, Gundersen og Hovden, forfatterne av boken "Bevegelsesglede i barnehagen" (2010), utgitt av Kommuneforlaget, i samarbeid med Idrettsbarnehage AS.