Kastestafett

Kastestafett

Lag to linjer. Hvert lag velger en ballfordeler som skal stå bak den ene linjen, resten av laget stiller seg på rekke bak den andre linjen. Kaststafetten kan lekes på ulike måter, her er tre eksempel:

  1. Den første i rekken kaster ballen til ballfordeleren, vedkommede som kastet setter seg på huk slik at nestemann mottar ballen, slik fortsetter det til sistemann er ferdig i gruppa.
  2. Førstemann som kaster ballen til ballfordeleren løper bakerst i køen og køen rykker frem til hans plass ved streken som er satt. Når nestemann har kastet, løper han bakerst i køen og samme skjer på nytt. Da er det om å gjøre å holde på lengs mulig uten at det blir kaos i laget. Holder laget på lenge kan ballfordeleren øke tempoet litt på ballen slik at laget må forflytte seg enda raskere.
  3. Annenhver person skal motta ballen, kaste den tilbake til ballfordeler og så sette seg ned. Hvis det da er seks stykker i rekka skal nummer to, fire og seks, etterhvert som de får den, kaste ballen tilbake til ballfordeleren. Når sistemann har motatt ballen og kastet den tilbake, skal nummer en, tre og fem gjøre det samme.

Hensikt

Samarbeid og økt ballferdighet.

Progresjon

For å gjøre det mer utfordrende kan man øke avstanden mellom ballfordeler og gruppen. En kan fange ballen på ulike måter, for eksempel med bare en hånd (men da må det også brukes en ball som alle har mulighet til å fange).

Tilpasningsmuligheter

Ved bruk av lydball kan blinde og svaksynte delta.

Levert av Landslaget for fysisk fostring/Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet