Kategorileken

Gruppen deles i fire lag som stiller seg i hvert hjørne av rommet (eller utendørs). Hvert lag blir tildelt en kategori, her er en gyllen mulighet til å trekke inn litt teori, også fra andre fag! Et eksempel er engelske ord, norskfaget, historiske navn og navn på muskler (brukt med de eldre deltagerne). Lappene legges i midten med skriften ned! En og en fra hvert lag løper fram for å trekke lapp, er det riktig kategori, kan man ta lappen med tilbake til laget. Er det feil lapp må denne legges tilbake der den ble funnet og deltageren må løpe tilbake og veksle med en annen på laget. Første lag til å samle alle ti lappene i sin kategori vinner. OBS! Kun lov til å trekke en lapp av gangen.

Skal man utføre aktiviteten utendørs eller bruke lappene om igjen med andre grupper, kan det være lurt å laminere lappene.

Hensikt

Her forsøker en å utnytte det læringspotensialet som ligger i barns naturlige motivasjon for fysisk aktivitet.

Variasjon

Måten å bevege seg inn mot midten kan varieres. For eksempel kan en krabbe, hoppe, hinke osv. Kun fantasien setter grenser! La gjerne barna være med å bestemme.

Progresjon

Kategoriene gir rom for progresjon. De yngste kan bruke tegninger i stedet for ord. Måten en beveger seg på kan også gi progresjon. Varier løpeavstand.

Levert av Hege Danielsen/Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet