Kategorileken

Gruppen deles i fire lag som stiller seg i hvert hjørne av rommet (eller utendørs). Hvert lag blir tildelt en kategori, her er en gyllen mulighet til å trekke inn litt teori, også fra andre fag! Et eksempel er engelske ord, norskfaget, historiske navn og navn på muskler (brukt med de eldre deltagerne). Lappene legges i midten med skriften ned! En og en fra hvert lag løper fram for å trekke lapp, er det riktig kategori, kan man ta lappen med tilbake til laget. Er det feil lapp må denne legges tilbake der den ble funnet og deltageren må løpe tilbake og veksle med en annen på laget. Første lag til å samle alle ti lappene i sin kategori vinner. OBS! Kun lov til å trekke en lapp av gangen.

Skal man utføre aktiviteten utendørs eller bruke lappene om igjen med andre grupper, kan det være lurt å laminere lappene.

Hensikt

Her forsøker en å utnytte det læringspotensialet som ligger i barns naturlige motivasjon for fysisk aktivitet.

Variasjon

Måten å bevege seg inn mot midten kan varieres. For eksempel kan en krabbe, hoppe, hinke osv. Kun fantasien setter grenser! La gjerne barna være med å bestemme. Vær oppmerksom på hvilke kommandoer som blir gitt i forhold til om noen har særlige behov. Kan instruksjon gis slik at det er rom for at elevene selv kan tolke hvordan skal løses? For eksempel at man skal bevege seg så raskt som mulig, så stille som mulig, baklengs eller lignende.

Progresjon

Kategoriene gir rom for progresjon. De yngste kan bruke tegninger i stedet for ord. Måten en beveger seg på kan også gi progresjon. Varier løpeavstand.

Tilpasningsmuligheter

Det er viktig å bli kjent med deltakerne og deres eventuelle behov for tilpasninger i aktiviteten. Snakk med de det gjelder. Kanskje har de selv ideer eller tanker om hvilke tilpasninger som trengs for at de skal kunne delta på en god måte.

Sørg for ro når beskjeder og instruksjon gis.

Bevegelsesutfordringer: Vurderer å korte ned distansen fra start og inn til midten. Kortene i midten kan ligge på f.eks. et bordtennisbord, en benk eller lignende slik kortene er lettere tilgjengelig hvis noen sitter i rullestol eller har utfordringer med å komme opp/ned til gulvet. Barn som har utfordringer med å skape fremdrift selv, kan sitte på ledsagerstyrt aktivitetshjelpemiddel, der en annen elev eller voksen står for fremdriften. Gjennomføres oppgaven utendørs, vær oppmerksom på det terrenget oppgaven utføres i. Om noen har utfordringer med å vende om kortene kan en voksen stå klar til å hjelpe når eleven har valgt kort, eller eleven kan samarbeide med en annen elev.

Kognitive utfordringer: Tydelig struktur i økten. Repetisjon og forutsigbarhet. Vær oppmerksom på dagsform. Gi raskt støtte hvis noen viser tegn til frustrasjon. Fjern andre forstyrrelser i rommet som kan ta fokus. Noen kan ha nytte av et «pausested». Oppgaven kan evt. gjøres som en memory-variant der bilde av lappene er illustrert på et brett slik at den enkelte har oversikt over hvilke lapper laget leter etter. En voksen kan også stå ved midten å være med som støtte til å se om det er «din» kategori.

Nedsatt hørsel/døv: Undersøk om eleven/barnet har tekniske hjelpemidler. Sørg for ro når beskjeder gis. Snakk én og én. Ha direkte kontakt. Bruk mimikk, kroppsspråk og evt. Tegnstøtte. Sikre at eleven/barnet har oppfattet beskjeden/instruksjonen.

Nedsatt syn/blind: Ledsag når eleven/barnet har behov for det. Tiltal med elevens navn, i kombinasjon med lett berøring. La eleven/barnet bli kjent med omgivelsene og la de kjenne på utstyr. Kan være en fordel å ha lappene samlet på en flate med et annet underlag, f.eks. matte, på et bord eller lignende så personen vet i hvilket område det skal letes. Det kan også lages en lyd, f.eks. ringe i en bjelle der hvor lappene ligger. Kan samarbeide med en annen elev i par der personen trekker og den andre sier om det er riktig lapp eller ei. Evt. ha en person som står i midten og ser på lappen for vedkommende.

Levert av Hege Danielsen/Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet. Forslag på tilrettelegginger: Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser