Kin-ball

KIN-BALL er et nytt ballspill som får pulsen opp. Den store og utradisjonelle størrelsen på ballen, samt spillets få og enkle regler, gjør at alle spillerne på banen er i aktivitet.

 

Hensikt

KIN-BALL handler om samarbeid, inkludering og fairplay. En kjempestor og meget lett ball er i sentrum av spillet som består av 3 lag, hvert lag med 4 spillere. Når ballen serves, skal alle på laget være i kontakt med ballen. Man bytter på å serve, slik at alle får delta.

KIN-BALL spilles med tre lag med fire spillere. Hvert lag har sin farge. Den offisielle banestørrelsen er 21,40 x 21,40m.

Utgangsposisjonen for serv er at de to andre lagene danner fire hjørner rundt laget som skal serve. En spiller fra hvert lag i hvert hjørne.

Før ballen serves, skal server rope OMNIKIN! – og fargen på ett av de andre lagene. Ballen skal serves slik at den har en oppadgående bevegelsesbane, og minimum 2 meter. Man kan slå eller dytte ballen med to hender.

De tre andre på laget holder ballen oppe klar for serv. De fire på laget skifter på å serve. Om den samme spilleren server to ganger etter hverandre, teller det som feil og de to andre lagene får poeng. Laget må serve innen 10 sekunder, hvis ikke tildeles det laget en feil og poeng til de andre. Det er ikke tillatt å slå ballen ut av banen, eventuelt i veggen.

Når et lag blir ropt opp, skal laget prøve å få tak i ballen før den rører bakken. Ballen kan fanges av en eller flere på laget med hvilken som helst kroppsdel. Så lenge det kun er èn eller to spillere som berører ballen, må laget flytte ballen til stedet de vil serve fra, men også huske på 10-sekundersregelen. I det den tredje spilleren berører ballen, må spillerne bare pivotere med ballen.

Ved feil gis det poeng til de to andre lagene som ikke gjør feilen. Det laget som gjør feil server neste gang.

Levert av https://fysak.net/aktiviteter/kin-ball