Kin-ball

KIN-BALL er en lett ball. For at ballen skal kunne være så stor og lett, har den ikke en tradisjonell ballblære, men en tynn blære lagd av lateks. Ballen er som en ballong med et nylontrekk å regne. Velg en fargesterk ball som flere kan se.

 

Hensikt

KIN-BALL handler om samarbeid, inkludering og fairplay. En kjempestor og meget lett ball er i sentrum av spillet som består av 3 lag, hvert lag med 4 spillere. Når ballen serves, skal alle på laget være i kontakt med ballen. Man bytter på å serve, slik at alle får delta.

KIN-BALL spilles med tre lag med fire spillere. Hvert lag har sin farge. Den offisielle banestørrelsen er 21,40 x 21,40m.

Utgangsposisjonen for serv er at de to andre lagene danner fire hjørner rundt laget som skal serve. En spiller fra hvert lag i hvert hjørne.

Før ballen serves, skal server rope OMNIKIN! – og fargen på ett av de andre lagene. Ballen skal serves slik at den har en oppadgående bevegelsesbane, og minimum 2 meter. Man kan slå eller dytte ballen med to hender.

De tre andre på laget holder ballen oppe klar for serv. De fire på laget skifter på å serve. Om den samme spilleren server to ganger etter hverandre, teller det som feil og de to andre lagene får poeng. Laget må serve innen 10 sekunder, hvis ikke tildeles det laget en feil og poeng til de andre. Det er ikke tillatt å slå ballen ut av banen, eventuelt i veggen.

Når et lag blir ropt opp, skal laget prøve å få tak i ballen før den rører bakken. Ballen kan fanges av en eller flere på laget med hvilken som helst kroppsdel. Så lenge det kun er èn eller to spillere som berører ballen, må laget flytte ballen til stedet de vil serve fra, men også huske på 10-sekundersregelen. I det den tredje spilleren berører ballen, må spillerne bare pivotere med ballen.

Ved feil gis det poeng til de to andre lagene som ikke gjør feilen. Det laget som gjør feil server neste gang.

Tilpasningsmuligheter

Det er viktig å bli kjent med deltakerne og deres eventuelle behov for tilpasninger i aktiviteten. Snakk med de det gjelder. Kanskje har de selv ideer eller tanker om hvilke tilpasninger som trengs for at de skal kunne delta på en god måte.

Generelle tips kan være:

  • Sørg for ro når beskjeder gis
  • Øk tiden som hvert lag har på seg til å serve.
  • Gjør banen deltakerne spiller på mindre
  • Øv på slag og mottak i starten, før spill og regler introduseres.

Kognitive utfordringer: Tydelig struktur i økten, for eksempel ved bruk av timer. Repetisjon og forutsigbarhet. Fjern sanse-forstyrrelser i rommet (for eksempel ting som henger i ribbeveggen og tar bort fokuset til eleven). Vær oppmerksom på dagsform. Forenkle regler, for eksempel bytt ut eller ta bort «server-ropet». Gi konkret veiledning ved mer komplekse oppgaver. Vis, tegn og forklar. Kort og presis instruksjon. Kanskje bare se på i starten? Gi raskt støtte hvis noen viser tegn til frustrasjon. Noen kan ha nytte av et «pausested». Opplevelse av trygghet og tillit er viktig.

Bevegelsesutfordringer: Vær oppmerksom på økt trettbarhet, kan trenge ekstra pauser. Undersøk om personen har nedsatt sensibilitet. Gi personen god tid til å prøve seg fram. Kort ned banestørrelsen hvis nødvendig. Øk tiden laget har på seg til å serve.

Sittende i rullestol: Kan klare seg bra dersom vedkommende håndterer stolen greit. Kan ha behov for litt ekstra tid, en som hjelper til med forflytting, eller sikrer bak hvis personen ikke har tippesikring.

Nedsatt funksjon i armene: Gi dispensasjon til å kunne serve med en alternativ kroppsdel, eller at to elever samarbeider om å slå ballen. Er det tilstrekkelig at eleven/barnet står ved siden av de andre på laget når det skal serves fra en annen på laget? Vær oppmerksom på økt trettbarhet, kan trenge ekstra pauser. Undersøk om personen har nedsatt sensibilitet. Det bør også undersøkes om eleven/barnet opplever spillet som meningsfullt.

Nedsatt hørsel/døv: Sørg for ro når beskjeder gis, snakk én og én, ha direkte kontakt og bruk mimikk, kroppsspråk og evt. Tegnstøtte. Undersøk om personen har tekniske hjelpemidler.

Nedsatt syn/ blind: Ledsag når personen/deltaker har behov for det. La personen/deltaker bli kjent med omgivelsene/banen og la de kjenne på kinballen. Repetisjon og forutsigbarhet. Marker banestørrelse med teppefliser eller liknende (obs! må ikke være snublefeller). Tenk over lysforhold og bruk av farger/ kontraster. Tydelig, verbal instruksjon, evt. baning av bevegelser. Bruk lyd for orientering i rommet. Jobb parvis eller i små grupper. Opplever deltaker med synshemming at aktiviteten er meningsfull? Opplevelse av trygghet og tillit er viktig.

 

Levert av fysak.net

Forslag på tilrettelegginger: Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser