Kjegle-krangel

To lag tar plass på hver sin side av midtstreken. På begge lagenes baklinje stilles det opp 10 kjegler. Lag A skal nå forsvare sine kjegler samtidig som de forsøker å velte motstanderens kjegler ved å trille baller på dem. Ingen har lov til å gå over på motstanderens felt, men kan til gjengjeld stoppe motstanderens baller med hvilken som helst kroppsdel. Det laget som først har veltet alle motstanderens kjegler har vunnet.

Hensikt

Balllek og koordinasjon i konkurranse.

Variasjon

I en annen variant av leken settes kjeglene opp på benker. Da skal man skyte kjeglene ned. Det laget som først har skutt ned alle kjeglene på motstandernes benk har vunnet.

Tilpasningsmuligheter

Her kan man fordele oppgaver. De som beveger seg langsomt kan enten forsvare egne kjegler eller bare spille i ”angrep” (være de som kaster). Også her kan man oppnevne ballhenter for de som måtte ha stort behov for det.

Levert av Beitostølen Helsesportsenter/Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet