Kjeglegolf

Et spill med innebandykøller og baller der detlakerne utfordrer seg selv på sitt nivå. Før spillet starter settes det utover masse kjegler rundt i rommet (gjerne nummererte eller merket på annet vis). De settes helt vilkårlig ut over gulvet eller sletten der spillet skal foregå. Deltakerne fordeles i par, gjerne to som er på samme ferdighetsnivå. Spillet går ut på at man skal treffe kjegler man velger seg ut på færrest mulig slag. Man kan spille om èn og èn kjegle (f.eks for de yngste), eller man kan legge sammen poeng på flere kjegler, f.eks. konkurrere om færrest slag på til sammen 5 kjegler. Spillerne kan huske antall poeng/bom i hodet, eller de kan notere ned på papir (som i minigolf).

img_1005 dsc_0044_6

Gjennomføring:

  1. Hvert par blir enige om et startpunkt der de vil starte spillet (dette er en av kjeglene som står utover gulvet). Parene går til sin startkjegle (alle par sprer seg rundt på banen). De blir så enige om hvilken kjegle de vil prøve å treffe først.
  2. Spiller 1 sikter på kjeglen. Hvis han treffer på første forsøk får han «0 bom», og turen går til par-kamerat. Hvis spiller 1 bommer på første slag, så slår han ett slag til, og evt. enda ett, helt til han til slutt treffer den avtalte kjeglen. (Han teller da antall bom – f.eks. «3 bom»).
  3. Spiller 2 gjør det samme, sikter, slår mot kjeglen og teller eventuelle bom.
  4. Paret blir enige om et nytt startsted og en ny kjegle de vil treffe. Spillet fortsetter til man er ferdig med et avtalt antall kjegler, eller til en tidsfrist er nådd.
  5. Den av de to spillerne som klarte seg med færrest slag totalt har vunnet.

Hensikt

Fin aktivitet der alle kan jobbe på sitt nivå uten at det er så synlig om man er god eller ikke til å treffe. Utfordrer evnen til krafttilpasning og presisjon.

Tilpasningsmuligheter

  1. Tilpasning av spill-regel på flatt gulv (fordi ballen da triller så lett): Man kan innføre regelen om at det er lov å stoppe ballen med køllen eller foten etter at den har passert kjeglen. Dette fimg_1016or å unngå at hver omgang/en kjegle tar for lang tid.
  2. Tilpasning for spillere med nedsatt funksjon: For rullestolbrukere er det viktig at underlaget er fast nok til å kunne ta seg fram med stolen, samt at det er plass til å kjøre med stol mellom kjeglene.For personer med nedsatt syn er det viktig å bruke gode kontrastfarger på kjegler, kølle og ball samt på innlagt hindringer i underlaget. Hvis man er kun to spillere eller det spilles i rolige omgivelser så kan man for synshemmede også bruke lydsignal ved kjeglen (bjelle e.l.).  Større ball gjør også spillet enklere.
  3. Individuelt spill – for de yngste eller de som ikke liker konkurranse: alle har hver sin kølle og hver sin ball. Alle bestemmer sitt utgangspunkt for utslag, sikter, slår og eventuelt teller poeng for seg selv.