Kjegletjuven

 

Kjegletjuven er et ballspill der barna utfordres til å tenke taktisk og lære seg å både angripe og forsvare seg samtidig, som et lag. Del barna i fire lag. To baller skal være i spill på banen samtidig og alle lagene spiller mot hverandre. Målet er å samle flest mulig kjegler til eget lags hjørne. Erobring av kjegler skjer ved å sparke eller kaste en ball på motstandernes kjegler slik at de velter. Når man treffer en kjegle mister man ballen til motstanderlaget. Den veltede kjeglen tas så med tilbake til eget hjørne. Laget som mister en kjegle kan få den tilbake ved å treffe den spilleren som bærer kjeglen med en ball på vei «hjem».

Tips: Gi barna rom for tolkning av øvelsen. Det er laget som skal skjønne hvordan de skal angripe, og samtidig forsvare seg fra motspillere.

4. Kjegletjuven

Se film fra denne aktiviteten i læringsressursen «Mestringsfremmende klasseledelse i kroppsøving»

Hensikt

Utfordrer romorienteringsevnen, presisjonstrening og sosial kompetanse.

Variasjon

Endre størrelsen på banen, antall kjegler som skal forsvares/erobres, antall baller i spill, balltype osv. Øvelsen kan gjøres på ski, skøyter, i vann (ringer under vann/kjegler på kanten) osv.

Progresjon

Ved å spille uten lagsvester stilles det større krav til samhandling og utforsking av ulike strategier.

Levert av Høgskolen i Hedmark, En region i bevegelse