Kjegletjuven

4. Kjegletjuven

Kjegletjuven er et ballspill der barna utfordres til å tenke taktisk. De lærer seg å angripe og å forsvare seg samtidig, som et lag. Del barna i fire lag. To baller skal være i spill på banen samtidig og alle lagene spiller mot hverandre. Målet er å samle flest mulig kjegler til eget lags hjørne. Erobring av kjegler skjer ved å sparke eller kaste en ball på motstandernes kjegler slik at de velter. Når man treffer en kjegle mister man ballen til motstanderlaget. Den veltede kjeglen tas så med tilbake til eget hjørne. Laget som mister en kjegle kan få den tilbake ved å treffe den spilleren som bærer kjeglen med en ball på vei «hjem».

Tips: Gi barna rom for tolkning av øvelsen. Det er laget som skal skjønne hvordan de skal angripe, og samtidig forsvare seg fra motspillere.

 

Se film fra denne aktiviteten i læringsressursen «Mestringsfremmende klasseledelse i kroppsøving»

Hensikt

Utfordrer romorienteringsevnen, presisjonstrening og sosial kompetanse.

Variasjon

Endre størrelsen på banen, antall kjegler som skal forsvares/erobres, antall baller i spill, balltype osv. Øvelsen kan gjøres på ski, skøyter, i vann (ringer under vann/kjegler på kanten) osv.

Progresjon

Ved å spille uten lagsvester stilles det større krav til samhandling og utforsking av ulike strategier.

Tilpasningsmuligheter

Det er viktig å bli kjent med deltakerne og deres eventuelle behov for tilpasninger i aktiviteten. Snakk med de det gjelder. Kanskje har de selv ideer eller tanker om hvilke tilpasninger som trengs for at de skal kunne delta på en god måte.

Sørg for ro når beskjeder og instruksjon gis.

Bevegelsesutfordringer: Vær oppmerksom på bevegelsesutfordringer. Om noen sitter i rullestol kan de ha nytte av hjelp til å skape fremdrift eller til å plukke opp ball eller kjegle. Har man utfordringer med å bruke armene, kan eleven kanskje samarbeide med en annen elev eller voksen. Gi personen god tid til å prøve seg fram.

Kognitive utfordringer: Kort og presis instruksjon. Skap forutsigbarhet og repeter gjerne flere ganger. Noen kan ha nytte av å observere i starten og bli med etter hvert. Fjern sanseforstyrrelser, for eksempel gjenstander som virker forstyrrende. Vær oppmerksom på dagsform. Gi raskt støtte hvis noen viser tegn til frustrasjon. Noen kan ha nytte av et «pausested».

Nedsatt hørsel/døv: Sørg for ro når beskjeder gis. Sikre at eleven har oppfattet instruksjonen. Undersøk om eleven/barnet har tekniske hjelpemidler.

Nedsatt syn/blind: Vær oppmerksom på lyssetting og spør inn til hva eleven/barnet ser. Bruk kontrastfarger på kjegle, vester og ball. La personen bli kjent med omgivelsene og la de kjenne på utstyret. Vurder om eleven skal samarbeide med en annen i par eller i små grupper. Undersøk om eleven opplever aktiviteten eller deler av aktiviteten som meningsfull og la eleven eventuelt fokusere på den delen som oppleves som meningsfull.

Levert av Høgskolen i Hedmark, En region i bevegelse. Forslag på tilrettelegginger: Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser