Kjeglevokter

kjeglevokter

Marker et spillefelt som figuren viser, der avstanden fra kjeglene til kastelinjen er ca. 7 m. Sett opp tre kjegler med ca 50 cm avstand. Det er en fordel med vegg noen meter bak kjeglene.

En deltager er kjeglevokter, og forsøker å hindre at kjeglene blir truffet. Han prøver å stanse ballene med hender og føtter. Når en har kastet, må kasteren selv hente ballen umiddelbart etterpå. Kasterne må alltid tilbake til kastelinjen for å kaste på nytt. Hvis ballen blir liggende inne i kjeglevokterens felt, kan vokteren stikke ham ved berøring. Vokteren kan bare stikke en kaster når alle kjeglene står oppe. Blir en kjegle truffet, må han først sette denne opp. Den som blir «tatt» av vokteren inne i feltet, blir ny vokter.

 

Hensikt

Her trenes grunnleggende ferdigheter, ballbehandling og øye-hånd koordinasjon.

Tilpasningsmuligheter

Blir det for vanskelig for vokteren kan ballstørrelsen økes eller avstanden til kjeglene minkes.