Kjøpe krukker

Illustrasjon: Thomas Madsen/ Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet

I denne leken skal det være en krukkeselger og en kunde. De andre deltagerne er krukker og sitter på rad med bøyde knær og med hendene kneppet under knærne. Krukkene har samme farge som klærne deres. Kunden kommer inn i butikken og spør; «God dag, finnes det noen krukker å kjøpe her?». «Javisst», svarer selgeren. «Hvilken farge vil du ha?». Kunden velger en farge. Deretter hjelper selgeren kunden å bære hjem krukken. Krukkene bæres ved at det holdes i krukkenes «håndtak», dvs. i armene. Deltagerne avtaler på forhånd hvor hjem er, for eksempel 10 meter bort fra butikken. Hvis man mister krukkene på veien, blir de ødelagt og må bæres til søppelplassen, som ligger dobbelt så langt unna. Når alle krukkene har blitt kjøpt og bært hjem, bytter man på rollene som krukker, kunde og selger.

Hensikt

Samhandling og kommunikasjon i lek. Utfordrer styrke i bein, buk og armer. Kan også gå på utholdenhet alt etter hvor raskt de må forflytte seg.

Variasjon

Man kan late som om krukkene inneholder noe som må inn i kjøleskapet fort. Tell til 50, slik at kunden og selgeren må skynde seg fram og tilbake.

Levert av Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet