Knestående bryting

Her skal paret bryte på en tjukkas eller på gymnastikkmatter. Reglene for brytekampen er at begge skal starte i knestående og det er ikke lov til å sette fotsålene i tjukkasen – i så fall blir resultatet fort at de til slutt står oppreist. Oppgaven er å få motstanderens rygg i matta.

Hensikt

Aktiviteten gir god basistrening.

Variasjon

En annen variant er at paret har en medisinball mellom seg og at begge holder i den under brytekampen.

Tilpasningsmuligheter

En kan gjerne bruke forskjellige stillinger, noen kan stå, andre stå på kne. Dette kan gi ulike muligheter.

Levert av Beitostølen Helsesportsenter/Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet