Kongen befaler

1) En er konge. Når kongen for eksempel sier ”kongen befaler, ta deg på hodet!”, så skal
barna gjøre dette. Dersom kongen ikke befaler, altså ikke begynner setningen med kongen
befaler, så skal barna ikke gjøre det som blir sagt (for eksempel at den som er konge bare sier
”ta deg på hodet”) De som likevel gjør dette blir ute.
2) En er konge. De andre står oppstilt på rekke et stykke ifra kongen. Når det gjelder hva
kongen skal si så er det bare å bruke fantasien. En variant er å si hvilken type skritt man skal
ta for å komme seg fram mot kongen (for eksempel tre museskritt, to saksesteg, elefantsteg
osv). En annen variant er å si farger (eller bokstaver for de som er større). Altså at de med rødt
kan gå to vanlige skritt osv. Ellers så er det bare å bruke fantasien når det gjelder tema for
leken (de som har spist frokost kan ta to elefantsteg fram osv). Den som kommer først fram
kan for eksempel være konge neste gang.

Levert av Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet