Kongen befaler

kongenbefaler

En person velges ut til å være konge. Kongen bestemmer gjennom å vise hvilke bevegelser de øvrige skal gjøre. Men det er bare når kommandoen starter med «kongen befaler», at de andre skal følge bevegelsen. Hvis kongen kun sier: «stå på ett ben!», så skal alle stå stille. Men om kommandoen er: «kongen befaler: stå på ett ben!», så skal alle utføre bevegelsen.

Alle skal kunne se kongen, men det viktigste er alltså å høre hva kongen sier. Den som gjør feil på en kommando er ute. Man fortsetter til det kun er en igjen. Sistemann blir konge i neste runde.

Kongen kan lure de andre deltakerne ved å si en bevegelse samtidig som de utfører en annen. De som da hører godt etter vil gjøre de kongen befaler – og ikke det han eller hun gjør.