Kontroller roboten

Ballene fordeles på ett område med god plass, avgrenset med kjegler. Deltagerne går sammen to og to. Den ene skal ha noe forann øynene så han/hun ikke ser. Den som ser skal føre den blinde med hjelp av kommandoer på engelsk som f.eks «walk», «run», «stop», «pick up the ball». Parene skal samle så mange baller som mulig og deretter telle dem på engelsk. Når alle har fått talt alle ballene fordeles de utover igjen og parene bytter rolle. Når begge parter har vært blinde, samles alle parene slik at de skal fortelle hvor mange baller de har klart å samle. All kommunikasjon i leken skal foregå på engelsk.

Hensikt

Samhandling og utforsking i lek, samtidig som de kommuniserer på et annet språk.

Variasjon

Leken kan selvsagt brukes i undervisning i andre språk.

Levert av Landslaget for fysisk fostring/Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet