Koordinatlek

I denne øvelsen skal deltakerne leke med terninger og løpe et koordinat som de kaster med terningene.

Bygg opp et koordinatsystem av nummererte kjegler og hatter. Start i hjørnet av kjeglene. Her kastes to terninger før man løper koordinatet. Eksempel: terningene viser fire og fem. Løp så til kjegle nummer fire på X-aksen (blå), vend 90 grader og løp fem kjegler oppover på Y-aksen, løp ut til Y-aksen (rød) og tilbake til start.

 

 

Hensikt

Hensikten med øvelsen er å utfordre utholdenhet, konsentrasjon og retningsforandringer. Regne.

Variasjon

Løp sikksakk mellom hattene, løp 360 grader rundt hver kjegle ved vending, bruk ulike baller, lag en sistenvariant.

Progresjon

Varier størrelsen på banen

Tilpasningsmuligheter

Det er viktig å bli kjent med deltakerne og deres eventuelle behov for tilpasninger i aktiviteten. Snakk med de det gjelder. Kanskje har de selv ideer eller tanker om hvilke tilpasninger som trengs for at de skal kunne delta på en god måte.

Sørg for ro når beskjeder og instruksjon gis.

Terning i stor størrelse kan benyttes. De er enklere å få tak på og er lettere å se. Gjerne bruk terning med kontrastfarge ift. Underlaget.

Bevegelsesutfordringer: Vær oppmerksom på økt trettbarhet. Undersøk om personen har nedsatt sensibilitet, er da ekstra utsatt for skade (smerte, kulde, varme). Gi personen god tid til å prøve seg fram. Kort ned avstander hvis nødvendig. Om noen bruker aktivitetshjelpemiddel eller rullestol er det viktig at avstanden mellom kjeglene blir tilpasset slik at det er fremkommelig for alle. Noen kan ha nytte av å få bistand til fremdrift i rullestol eller aktivitetshjelpemiddel.

Kognitive utfordringer: Tydelig struktur i økten. Repetisjon og forutsigbarhet. Fjern sanseforstyrrelser som for eksempel annet utstyr. Vær oppmerksom på dagsform. Enkle regler. Gi konkret veiledning ved mer komplekse oppgaver, og kan ha nytte av å samarbeide med noen i par. Vis, tegn og forklar. Kort og presis instruksjon. Gi raskt støtte hvis noen viser tegn til frustrasjon. Noen kan ha nytte av et «pausested».

Nedsatt hørsel/døv: Undersøk om personen har tekniske hjelpemidler. Sørg for ro når beskjeder gis. Snakk én og én. Ha direkte kontakt. Bruk mimikk, kroppsspråk og evt. Tegnstøtte, eventuelt skrive oppgavene på plakater. Mindre grupper kan være nyttig.

Nedsatt syn/blind: Ledsag når eleven/barnet har behov for det, og spør gjerne hvordan han/hun ønsker dette. For eksempel ved å holde i hånden, gjennom grep over albuen på ledsageren eller ved å holde i tau/reim. La personen bli kjent med omgivelsene og prøv å mål opp fast lengde i rutenettet slik at avstanden blir mest mulig forutsigbar. Skap trygghet. Repetisjon og forutsigbarhet. X-aksen og Y-aksen kan markeres med store kjegler med en kontrastfarge. De andre koordinatene kan markeres med kinahatter med annen kontrastfarge. Tydelig, verbal instruksjon, evt. bane bevegelser. Jobb parvis eller i små grupper.

 

Levert av Høgskolen i Hedmark, En region i bevegelse

Forslag på tilrettelegginger: Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser