Koordinatsystem

Tegn en X-akse vannrett og en Y- akse loddrett på asfalten med kritt. Deltakerne skal nå tildeles et nummer på enten X- eller Y-aksen og stille seg på det punktet de har fått utdelt.

En utnevnes til å være «en levende brikke» som skal stille seg på forskjellige punkter i koordinatsystemet. Når den levende brikken eksempelvis flytter seg på punktet (3,4), skal barnet/eleven som står på tallet 3 på x-aksen og den eleven som står på tallet 4 på y-aksen rope ut: «3,4».

Den levende brikken skal bevege seg rundt i koordninatsystemet, slik at det til slutt danner en geometrisk figur. De andre skal gjette hvilken figur dette er.

Hensikt

I denne aktivitete øver en seg på koordinatsystemet gjennom fysisk aktiv læring. Romorienteringsevner blir satt på prøve.

Variasjon

Når den levende brikken beveger seg over på et nytt punkt, skal personene på det nye punktet gjøre en bestemt bevegelse. Eksempelvis hvis den levende brikken rykker over på punktet 3,4, så sier personen på X-aksen «tre» samtidig som han/hun hopper tre sprellemenn, personen på 4 på Y-aksen hopper fire sprellemenn. Den levende brikken kan gjerne bevege seg fra punkt til punkt ved å hoppe med samlede bein.

Vær oppmerksom på bevegelsesutfordringer i forhold til hvilke kommandoer som blir gitt. Som alternativ til sprellemenn kan eleven løfte armer inn og ut tre ganger, snurre omkring egen akse i rullestol tre ganger, bøye hodet til siden tre ganger eller lignende.  

Tilpasningsmuligheter

Det er viktig å bli kjent med deltakerne og deres eventuelle behov for tilpasninger i aktiviteten. Snakk med de det gjelder. Kanskje har de selv ideer eller tanker om hvilke tilpasninger som trengs for at de skal kunne delta på en god måte.

Sørg for ro når beskjeder og instruksjon gis.

Bevegelsesutfordringer: Vær oppmerksom på økt trettbarhet. Undersøk om personen har nedsatt sensibilitet, er da ekstra utsatt for skade (smerte, kulde, varme). Gi personen god tid til å prøve seg fram. Kort ned avstander hvis nødvendig. Om noen bruker aktivitetshjelpemiddel eller rullestol er det viktig at avstanden mellom kjeglene blir tilpasset slik at det er fremkommelig for alle. Noen kan ha nytte av å få bistand til fremdrift i rullestol eller i aktivitetshjelpemiddel.

Kognitive utfordringer: Tydelig struktur i økten. Repetisjon og forutsigbarhet. Fjern sanseforstyrrelser dersom mulig. Vær oppmerksom på dagsform. Enkle regler. Gi konkret veiledning ved mer komplekse oppgaver. Vis, tegn og forklar. Kort og presis instruksjon. Gi raskt støtte hvis noen viser tegn til frustrasjon. Noen kan ha nytte av et «pausested».

Nedsatt hørsel/døv: Undersøk om eleven/barnet har tekniske hjelpemidler. Sørg for ro når beskjeder gis. Snakk én og én. Ha direkte kontakt. Bruk mimikk, kroppsspråk og evt. Tegnstøtte, eventuelt skrive oppgavene på plakater. Mindre grupper kan være nyttig.

Nedsatt syn/blind: Ledsag når eleven/barnet har behov for det, og spør gjerne hvordan han/hun ønsker dette. For eksempel ved å holde i hånden, gjennom grep over albuen på ledsageren eller ved å holde i tau/reim. La personen bli kjent med omgivelsene og prøv å mål opp fast lengde i rutenettet slik at avstanden blir mest mulig forutsigbar. Skap trygghet.

Nedsatt syn/blind: Ledsag når eleven/barnet har behov for det, og spør gjerne hvordan han/hun ønsker dette. For eksempel ved å holde i hånden, gjennom grep over albuen på ledsageren eller ved å holde i tau/reim. La personen bli kjent med omgivelsene og prøv å mål opp fast lengde i rutenettet slik at avstanden blir mest mulig forutsigbar. Skap trygghet. Repetisjon og forutsigbarhet. X-aksen og Y-aksen kan markeres med store kjegler med en kontrastfarge. De andre koordinatene kan markeres med kinahatter med annen kontrastfarge. Tydelig, verbal instruksjon. Tiltal eleven/barnet ved å si navnet, gjerne kombinert med berøring. Jobb parvis eller i små grupper.

 

Tips om lengdebegreper og lengdemål for sterkt svaksynte og blinde:

Du kan få tak i målebånd og tommestokk med punktskrift, selvklebende merkeknotter i ulike størrelser, merketuber for farget relieffstrek-merking.

Relater begrepene til noe nært og kjent, som for eksempel egen kropp:

  • Hvor langt er et skritt?
  • Hvor mange skritt går jeg på 10 m eller 100 m?
  • Hvor langt kan jeg gå på 1 minutt eller 15 minutter?
  • Hvor høy er jeg?

For mer informasjon om dette, kontakt statped eller se statped.no

 

Levert av Landslaget for fysisk fostring/Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet

Forslag på tilrettelegginger: Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser