Koordinatsystem

Tegn en X-akse vannrett og en Y- akse loddrett på asfalten med kritt. Deltakerne skal nå tildeles et nummer på enten X- eller Y-aksen og stille seg på det punktet de har fått utdelt.

En utnevnes til å være «en levende brikke» som skal stille seg på forskjellige punkter i koordinatsystemet. Når den levende brikken eksempelvis flytter seg på punktet (3,4), skal den elven som står på tallet 3 på x aksen og den eleven som står på tallet 4 på yaksen rope ut: «3,4».

Den levende brikken skal bevege seg rundt i koordninatsystemet, slik at det til slutt danner en geometrisk figur. De andre skal gjette hvilken figur dette er.

Hensikt

I denne aktivitete øver en seg på koordinatsystemet gjennom fysisk aktiv læring. Romorienteringsevner blir satt på prøve.

Variasjon

Når den levende brikken beveger seg over på et nytt punkt, skal personene på det nye punktet gjøre en bestemt bevegelse. Eksempelvis hvis den levende brikken rykker over på punktet 3,4, så sier personen på X-aksen «tre» samtidig som han/hun hopper tre sprellemenn, personen på 4 på Y-aksen hopper fire sprellemenn. Den levende brikken kan gjerne bevege seg fra punkt til punkt ved å hoppe med samlede bein.

Levert av Landslaget for fysisk fostring/Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet