Kople tog

Bilde: Shutterstock

To eller flere lag stiller opp på rekke bak en strek. Foran hver rekke settes det opp et merke åtte til ti meter lenger framme.  Første mann i rekkene, lokomotivet, løper på signal fram rundt merket og tilbake bak streken. Der hekter annenmann, første vogn, seg på (fatning om livet). Disse skal så fram og rundt merket, osv. til alle vognene er hektet på.

Levert av Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet