Kortstokkstafett

Del gruppen inn i 4 lag. Hvert lag får hvert sitt hjørne av gymsalen som «base». Ta en kortstokk og legg kortene litt spredt utover i midten av salen, med billedsiden ned. Hvert lag får ett symbol som de skal samle på: hjerter, kløver, spar og ruter. På signal starter en elev fra hver gruppe og løper til midten. De snur kun ett kort, dersom det er riktig symbol taes det med tilbake til «basen». Dersom det er feil symbol må det legges tilbake med billedsiden ned. Når en elev kommer inn til «basen» kan neste løpe ut. Gruppen som først får alle 13 kortene vinner. Fungerer ekstra godt med musikk til.

 

Tilpasningsmuligheter

Det er viktig å bli kjent med deltakerne og deres eventuelle behov for tilpasninger i aktiviteten. Snakk med de det gjelder. Kanskje har de selv ideer eller tanker om hvilke tilpasninger som trengs for at de skal kunne delta på en god måte.

Sørg for ro når beskjeder og instruksjon gis.

Bevegelsesutfordringer: Vurderer å korte ned distansen fra basen og inn til midten. Kortstokken i midten kan ligge på et bordtennisbord slik at kortene er lettere tilgjengelig hvis noen sitter i rullestol eller har utfordringer med å komme opp/ned til gulvet.

Kognitive utfordringer: Tydelig struktur i økten. Repetisjon og forutsigbarhet. Vær oppmerksom på dagsform. Gi raskt støtte hvis noen viser tegn til frustrasjon. Fjern andre forstyrrelser i rommet som kan ta fokus. Noen kan ha nytte av et «pausested». Samle på farge fremfor symbol, ved å dele inn i 2 lag (svart/rød), eller benytte UNO-kortstokk hvor det er 4 farger. En voksen kan også stå ved midten å være med som støtte til å se om det er «ditt» symbol/farge.

Nedsatt hørsel/døv: Undersøk om eleven/barnet har tekniske hjelpemidler. Sørg for ro når beskjeder gis. Snakk én og én. Ha direkte kontakt. Bruk mimikk, kroppsspråk og evt. Tegnstøtte. Spør vedkommende om musikk er forstyrrende i oppgaven. Sikre at eleven/barnet har oppfattet beskjeden/instruksjonen.

Nedsatt syn/ blind: Ledsag når eleven/barnet har behov for det. Tiltal med elevens navn, i kombinasjon med lett berøring. La eleven/barnet bli kjent med omgivelsene og la de kjenne på utstyr. Kan være en fordel å ha kortene samlet på en flate med et annet underlag, f. eks. matte, på et bord eller lignende så personen vet i hvilket område det skal letes. Det kan også lages en lyd, f.eks. ringe i en bjelle der hvor kortene ligger. Kan samarbeide med en annen elev i par der personen trekker og den andre sier om det er riktig kort eller ei. Evt. ha en person som står i midten og ser på kortet for vedkommende.

 

Levert av Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet 

Forslag på tilrettelegginger: Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser