Kortstokkstafett

Del gruppen inn i 4 lag. Hvert lag får hvert sitt hjørne av gymsalen som «base». Ta en kortstokk og legg kortene litt spredt utover i midten av salen, med billedsiden ned. Hvert lag får ett symbol som de skal samle på: hjerter, kløver, spar og ruter. På signal starter en elev fra hver gruppe og løper til midten. De snur kun ett kort, dersom det er riktig symbol taes det med tilbake til «basen». Dersom det er feil symbol må det legges tilbake med billedsiden ned. Når en elev kommer inn til «basen» kan neste løpe ut. Gruppen som først får alle 13 kortene vinner. Fungerer ekstra godt med musikk til.

Levert av Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet