Krabbe-krabb

Illustrasjon: Thomas Madsen/ Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet

Illustrasjon: Thomas Madsen/ Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet

 

Barn krabbar på ulike måtar. For å skape engasjement, er det viktig at dei vaksne er impulsive og let seg rive med av barna sin fantasi.

Døme:

  • Krabbe sidelengs som ein krabbe, krabbar har klør, så få med dei og
  • Hund som går, spring, stoppar og tissar
  • Apekatt, med firbeint hopping og bananeting
  • Sint løve, snill løve. Kanskje alle løvene legg seg ned med flokken. Er det nokon som har funne mat kanskje? Kva gjer løvene då?
  • Leik fleire dyr krabbande. Barna har mange forslag
  • Krabbe som ein liten baby med smokk
  • Krabbe i formasjon, pyramide eller baklengs

Hensikt

Her øver ein den motoriske ferdigheita å krabbe

Levert av Arnesen, Guldbrandsen, Gundersen og Hovden, forfattarar av boken "Bevegelsesglede i barnehagen" (2010), utgitt av Kommuneforlaget, i samarbeid med Idrettsbarnehage AS.