Kreativ dans 1

kreativdans1

Danserne beveger seg i en klynge og hilser på hverandre (kan også gjøres med musikk). Det introduseres nye metoder for hvordan de skal hilse på hverandre underveis. Eksempel: Først skal de ta hverandre vanlig i handa, så bruke skulder til å hilse med, så kne og rygg osv. La dem bruke litt tid med hver av delene. Øvelsen kan utvides, for eksempel at de skal legge seg ned på gulvet mellom hver person de hilser på osv.

Når de har hilst på hverandre en stund og begynner å bli «varme i trøyen» kan de få nye oppgaver. Den første oppgaven kan være å finne ulike måter å gå på. Danserne beveger seg fritt i rommet, mens de får stikkord til ulike måter å gå på. Eksempel; som en elefant (tung), som ett barn som nettopp har lært å gå (stakkato), på tynn is (lette steg), som en ballettdanser (flytende), etc.

Etter å ha arbeidet en stund, kan man bryte inn med en utfordring, som for eksempel: ”Kan du fortsette å gå, men forsøke å bruke alle tre nivåer?”. Videre kan man komme med innspill hvor man ber dem tenke på tid (/tempo), dynamikk, små og stor bevegelser, kontrast og så videre. Bruk gjerne musikk til denne øvelsen.

Hensikt

Oppvarming- og trygghetsøvelser for kreativ dans. Øvelser som fokuserer på kroppsbevissthet.

Variasjon

Med/uten musikk. Be danserne fokusere på tid (tempo) i bevegelsene, dynamikk, små og stor bevegelser, kontrast og så videre.

Forslag til andre øvelser der danserne kan jobbe i par:
– Paret skal ”gi og ta” balanse. Fra stående stilling skal de finne felles balansepunkt og gradvis trykk til partner (0-100-0). Øvelsen gjøres både mot og fra hverandre.
– En gjør bevegelser – den andre hermer. Progresjon / variasjon: Stort speil på veggen gir store bevegelser. Lite speil / ansiktspeil gir små bevegelser med bare ansiktet. Kan også gjøres med stor avstand, bruk av rommet, med / uten musikk.
– En person leder bevegelsen, den andre skal gjøre bevegelsen motsatt. Naturlig videreføring av vanlig speilbevegelse.

Tilpasningsmuligheter

Induktiv tilnærming. La danserne selv finne løsningene, ut ifra eget ståsted og forutsetning for å bevege seg. Leder skal inspirere til utforsking, ikke vise løsninger.

Levert av Stig-Ivan Nygård, Høgskolen i Nesna/Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet