Kreativ dans 2

kreativdans2

Her er fem øvelser som som utfordrer deltagernes rombevissthet:

 • Tett sammen men ikke borti:
  En person i gruppen stiller seg ett sted i rommet. Alle de andre skal komme så tett inntil denne personen som mulig, uten å være borti han eller andre deltagere. Personen eller en ny person går så til ett nytt sted i rommet og stiller seg, og de andre skal på nytt komme og stille seg tett inntil. Personen som stiller seg opp, kan bestemme hvordan gruppa skal komme til han (gå sidelengs, baklengs, hoppende, løpende, krypende osv.)
 •  Lik avstand:
  Gruppen deles i par. Parene skal bevege seg i rommet, og holde lik avstand hele tiden. Hele gruppen beveger seg fritt, men parene skal fokusere på egen avstand.
 • Holde seg i midten:
  Tre deltagere beveger seg sammen, med en i midten. Den i midten skal forsøke å være i midten hele tiden, mens de andre to beveger seg fritt rundt i rommet. Viktig at den i midten både er på linje med de andre og lik avstand til begge.
 • Sytråd:
  Parøvelse, hvor en skal bevege seg med en sytråd mellom parene. De holder i hver sin ende og skal hele tiden holde tråden stram. Viktig at bevegelsen ikke er slik at sytråden ryker. Hvis en ikke har tråd, kan en bruke en imaginær tråd. Også, hvis en ønsker mer fokus på myke og rolige bevegelser, kan de forestille seg at det er sukkerspinn som holder dem sammen. Da blir en mer ”sårbar”, og kvaliteten på bevegelsen kan bli mer tydelig.
  b) Imaginær partner. Samme oppgave som over. Nå skal den ene observere, mens den andre skal lukke øynene og bevege seg som om det var en partner der. Viktig at den som observerer, sørger for at det ikke oppstår kollisjoner med de som beveger seg med øynene igjen.
 • Gå i rette linjer:
  Alle skal gå kun i rette linjer etter gulvet mot en veggflate. Når leder sier ”stopp”, skal de vende 90 grader til høyre eller venstre, og fortsette å gå i den nye retningen. Hver gang leder sier ”stopp” skal de vende 90 grader og fortsette å gå i den nye retningen. Hvis de når veggen skal de stå der og vente til leder sier ”stopp igjen.

Hensikt

Oppvarming- og trygghetsøvelser for kreativ dans. Øvelser som fokuserer på rombevissthet.

Variasjon

Med/uten musikk. Be danserne fokusere på tid (tempo) i bevegelsene, dynamikk, små og stor bevegelser, kontrast og så videre.

Tilpasningsmuligheter

Induktiv tilnærming. La danserne selv finne løsningene, ut ifra eget ståsted og forutsetning for å bevege seg. Leder skal inspirere til utforsking, ikke vise løsninger. Når en jobber med kreativ dans er det viktig å fokusere på rombevissthet og bevissthet på bevegelse i relasjon til andre i rommet. Dette viktig forutsetning for senere å anvende kreativ dans som materiale til komposisjon og skapende dans.

Levert av Stig-Ivan Nygård, Høgskolen i Nesna/Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet