Kreativ dans 3

kreativdans3

Her er to øvelser som fokuserer på komposisjon og skapende dans:

  • Slangen, bygge skulptur:
    Gruppen stiller opp på en rekke, og skal huske på sin plass i rekka. Fremste person i rekka finner seg et sted i rommet og inntar en positur (lage en statue). Så skal neste person løpe og innta en positur knyttet til første person. Slik fortsetter det til hele klassen har laget en stor skulptur. Øvelsen kan også gjøres med mindre grupper som viser sin skulptur til hverandre, til musikk og på ulike steder i rommet. Hensikten er å skape nye skulpturer og få anledning til å se på hverandre. Dersom en gir oppgaver som definerer hvordan de skal bevege seg til punktet de skal lage skulpturen, vil danse-elementet forsterkes. Eks, gå som en robot etc.

 

  • Enter – Flow – Pause – Exit (Katie Duck):
    Inngang – dans – pause – utgang. En måte å jobbe med komposisjon og fremvisning. Katie D. var improvisasjonskunstner, og jobbet med dans som pedagog. Leder skaper en sceneinngang som alle må benytte for å komme inn på scenen. Tittelen skal følges, og danserne kan forholde seg til disse stikkordene som de vil. Altså gå inn, danse/bevege seg, ha pauser og gå ut etter eget ønske. Når en ikke er inne, skal en stå og observere de andre. Dette kan gi impulser og ny inspirasjon til bevegelse. Utfordringen for ”ikke-dansere”, er å stå stille, samt det å gå ut. Leder kan velge å fokusere på dette, om det blir et problem. Også viktig å fokusere mest på å lage eller gi begrensninger. Kan godt være bare å gå – stå. Sirkler – linjer. Osv.

Hensikt

Komposisjon og skapende dans

Variasjon

Med/uten musikk. Be danserne fokusere på tid (tempo) i bevegelsene, dynamikk, små og stor bevegelser, kontrast og så videre

Tilpasningsmuligheter

Induktiv tilnærming. La danserne selv finne løsningene, ut ifra eget ståsted og forutsetning for å bevege seg. Leder skal inspirere til utforsking, ikke vise løsninger.

Levert av Stig-Ivan Nygård, Høgskolen i Nesna/Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet