Kroppen som kreatør

Deltakerne skal samlet eller gruppevis (avhengig av antallet på gruppen og oppgave) bruke kroppene sine til å forme ulike figurer, bokstaver, former osv (sett ovenfra). Den voksne bestemmer oppgaven og deltakerne må løpe til et spesifikt område for å utføre oppgaven.

Kroppen som kreatør

Tips! Man kan også lage figurer, geometriske modeller, «skulpturer» osv.

Hensikt

Samarbeidsevne, sosiale ferdigheter, kreativitet.

Variasjon

Man kan også organisere aktiviteten med reglene til «haien kommer».

Progresjon

Avhengig av målgruppen gir man ulike utfordringer. Man kan også bruke kroppene til f.eks. å forme skulpturer i høyden.

Tilpasningsmuligheter

Gi oppgaver som alle kan delta på, uavhengig av forutsetninger.

Levert av Høgskolen i Hedmark, En region i bevegelse