Kroppen som kreatør

Deltakarane skal samla eller gruppevis (avhengig av antallet i gruppa og oppgåve) bruke kroppane sine til å forme ulike figurar, bokstavar, former osv (sett ovanfrå). Den vaksne bestemmer oppgåva og deltakarane må springe til eit spesifikt område for å utføre oppgåva.

Kroppen som kreatør

Tips! Ein kan også lage figurar, geometriske modellar, «skulpturar» osv.

Hensikt

Samarbeidsevne, sosiale ferdigheiter, kreativitet.

Variasjon

Ein kan og organisere aktiviteten med reglane til «haien kjem».er».

Progresjon

Avhengig av målgruppa gir ein ulike utfordringar. Ein kan og bruke kroppane til t.d. å forme skulpturar i høgda.

Tilpasningsmuligheter

Gi oppgåver som alle kan delta på, uavhengig av føresetnader.er.

Levert av Høgskolen i Hedmark, En region i bevegelse