Lommeregneren

Deltagerne deles inn i grupper på 4-6 personer. Hver gruppe skal ha ett areal på minimum 2×4 meter. Lederen sier eller skriver ett regnestykke på et brett/tavle. Deltagerne skal da gruppvis regne ut fasiten på regnestykket og vise det på bakken med sine egne kropper. Hvis lederen for eksempel sier 2*5 skal deltagerne i fellesskap skrive 10 med kroppene sine. Hvis det er flere på gruppen kan man si at man skal lage «er lik» (=) også.

Hensikt

Deltagerne trener på tallsymboler, forskjellige regnemåter og vanlig regning. Fysisk aktiv læring.

Variasjon

Øvelsen kan også lages i en utgave der hver gruppe forbereder ett regnestykke. Først «skriver» en gruppe sitt eget regnestykke med kroppen, og så skal den andre gruppen «skrive» fastiten.

Progresjon

Øvelsen kan fint brukes også til eldre barn ved at man gir regnestykker som er på deres nivå. Da kan man også ha oppgaver der de må «skrive» tall med desimaler eller brøker.

Levert av Landslaget for fysisk fostring/Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet