Landquiz

Hver deltaker får et skjemaark, hvor det i øverste rekke står: land, hovedstad, språk, innbyggertall, areal, kjennetegn. Skjemaet skal ha samme antall rekker som svarer til antall land dere ønsker å arbeide med. Små kort med stikkordsopplysinger om de forskjellige landene blandes og plasseres ut over et avgrenset område. Dersom man for eksempel har med Island må det lages stikkordskort med følgende ord: Reykjavik, islandsk, 350.000 innbyggere, 103.000 km2, varme kilder. Det er viktig at det kun er et stikkord per kort.

Deltakerne skal bevege seg rundt i området, finne svarkort og skrive ned stikkordene der de hører hjemme i skjemaet. For å få mest mulig bevegelse kan man bestemme at deltagerne må bevege seg tilbake til et fast punkt mellom hvert stikkordskort de leser. Hvis de ikke finner ut hvor stikkordene hører til i skjemaet kan de bruke geografiboken eller søke på internett.

Hensikt

Deltagerne lærer om forskjellige land og øver på informasjonssøk.

Variasjon

Øvelsen kan overføres til andre tema og andre fag.

Levert av Landslaget for fysisk fostring/Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet