Lek med snø

Illustrasjon: Thorildur Jonsdottir

Mange steder i Norge er ikke snø en selvfølge om vinteren. Vi må derfor benytte snøen når den er her. Snø byr på utallige muligheter for aktivitet, og ikke minst er det morsomt å leke i snøen. I dette heftet har vi ikke tatt med aktivitet som å gå på ski eller renne på akebrett, men har fokus på aktiviteter dere kan gjøre sammen med barna uten noen form for utstyr.

 

Tips til aktiviteter:

  • Lag snøballer sammen med barna og prøv å lage de så hard som mulig.
  • La barna få kaste med selvvalgt metode. Prøv deretter å kaste med høyre hånd og ha venstre fot foran eller med venstre hånd og ha høyre fot foran.
  • Kast over noe som er høyt eller kast så langt dere klarer.
  • Begynn kastet med kastearmen rett opp i luften, og før armen nedover for hvert kast.
  • Det er artig å lage blink og prøve å treffe den, eller å kaste snøballer på en vegg og lage et mønster.
  • Lag snølykt, snømann, snøborg eller snøhule.
  • Legg dere i snøen og lag snøengler.

Tilpasningsmuligheter

Sørg for ro og at du har elevenes/barnets oppmerksomhet når beskjeder og instruksjon gis.

Kognitive utfordringer: Repetisjon og forutsigbarhet. Reduser sanse-forstyrrelser dersom det er mulig (for eksempel ved å tenke gjennom hvilket område som det er minst forstyrrelser fra trafikk). Vær oppmerksom på dagsform. Vis, ta opp snøen og start å kappe. La eleven/barnet kjenne på snøballen, med votter på, uten votter på. Gi raskt støtte hvis noen elever/barn viser tegn til frustrasjon. Noen kan ha nytte av et «pausested». Opplevelse av trygghet og tillit er viktig.

Bevegelsesutfordringer: Vær oppmerksom på økt trettbarhet, dette kan bety behov for ekstra pauser. Har eleven/barnet nedsatt sensibilitet, da spesielt i forhold til kulde/ varme når aktiviteten er ute i snøen? Da kan det være nødvendig å legge opp til en kortere ute-økt eller ekstra isolasjonslag. Gi eleven/barnet god tid til å prøve seg fram. Ved nedsatt funksjon i armene kan man lage en renne som snøballene kan trilles ned i.

Nedsatt hørsel/døv: Sørg for ro når beskjeder gis. Snakk én og én. Ha direkte kontakt/øyekontakt. Bruk mimikk, kroppsspråk og evt. tegnstøtte. Mindre grupper kan være nyttig.

Nedsatt syn/ blind: Ledsag når eleven/barnet har behov for det. Bruk navnet til eleven/barnet når denne snakkes direkte til, sammen med en lett berøring. Uten syn kan det være vanskelig å forstå når man blir snakket til. La eleven/barnet bli kjent med omgivelsene, kjenne på snøen med votter og uten votter. Forme snøballen sammen? Repetisjon og forutsigbarhet. Tenk over lysforhold og bruk av farger/ kontraster. Tydelig, verbal instruksjon. Bruk lyd for orientering i rommet. Jobb parvis eller i små grupper. Opplevelse av trygghet og tillit er viktig.

 

Levert av Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet

Forslag på tilrettelegginger: Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser