Lek med tau

Illustrasjon: Thomas Madsen/ Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet

Øvelser som innebærer bruk av hoppetau kan være utfordrende både for smidighet og koordinasjon. Dette er noen eksempel, bare fantasien setter begrensninger for øvelsesutvalget.

1. Deltakerne varierer hoppingen, mens de  løper rundt på et begrenset område. De kan variere mellom høye og lave hopp, raske og langsomme.
2. Brett tauet dobbelt og sveiv det rundt. Løp over, mens det kretser rundt. Varier farten. Prøv både med venstre og høyre hånd. Prøv over hodet og hopp over annen hver.
3. Brett tauet dobbelt og hold det bak ryggen. I en slik bredde at du klarer å gå over tauet slik at det kommer på fremsiden. Prøv så smalt en klarer å gjenta dette. Frem og tilbake. og med økende fart. Gjerne med en dynamisk bevegelse og i flyt med mange repetisjonene.
4. Deltakerne setter seg på bakken, i balanse, uten å være i bakken med føttene eller armene. Deretter fører man tauet som man har brettet dobbelt, under setet, bak ryggen og over hodet og tilbake. Alt i en flytende bevegelse. En kan prøve å rulle seg over på magen uten at tauet, bena eller armene er i bakken.
5. Grip tauet med tærne. Kast så langt som det er mulig og ta det på nytt igjen.  Pass på at det ikke er knuter på tauet da det kan bli vondt når en kaster eller setter det fast. Klarer man å ta tauet før det faller i bakken?
6. Deltakerne går sammen to og to, der den ene skal prøve å ta tauet fra den andre. Løp i sikk-sakk der den som løper bak skal prøve å trå på tauet til den foran. En kan variere med at begge har tau og skal prøve å tråkke på hverandres tau

Hensikt

Disse forskjellige tilvenningsøvelsene med hoppetau øver både bevegelighet og koordinasjon.

Levert av Landslaget for fysisk fostring/Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet