Lek på isen

Skøyteleker skaper glede, og gleden er den beste garantien for at barna skal utvikle en varig lyst til å gå på skøyter. I tilllegg til gledesaspektet vil lekene kunne gi barna en god og allsidig skøytetrening.

Her er det plukket ut noen leker som fungerer godt på skøyter:
Rødt og grønt lys: En er trafikklys, mens de andre skal lure seg fremover når «trafikklyset» står med ryggen til (grønt lys). Når «trafikklyset» har talt til 10 rolig inni seg, snur han/hun seg (rødt lys), og de deltagerne som ikke står i ro, må gå tilbake til utgangspunktet og begynne på nytt.

Haien kommer: En deltaker er hai. De andre fordeles likt på fire hjørner og er forskjellige fiskeslag, feks laks, ørret, sei og torsk. Når haien roper ut fiskene ved navn, kommer de ut av hjørnene sine og skøyter rundt haien sin base. Når haien roper «haien kommer», skal han/hun forsøke å fange flest mulig ved å røre dem før de når hjem til husene sine. De som blir fanget, fortsetter som haier sammen med den første haien.

Troll og stein: En, to eller tre deltakere er troll som jager de andre. De som blir berørt av et troll, blir til stein og må sitte ned på huk. De som ikke er tatt, kan befri steinene fra trollskapen ved å berøre dem.

Reven, gåsemor og ungene: En deltaker er rev og en er gåsemor, resten er gåseunger. Gåsemor har tre til fire unger bak seg. Ungene holder hverandre om hoftene. Reven i front skal prøve å få tak i bakerste gåsunge, mens gåsemor og ungene prøver å hindre det.

Hensikt

Dette er leker som utfordrer grunnleggende skøyteferdigheter og som samtidig gir barna god basistrening.

Levert av Landslaget for fysisk fostring/Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet