Leke på høye kanter

Illustrasjon: Thorildur Jonsdottir

Om dere har brede eller høye kanter i nærmiljøet kan de gi utfordringer og mulig- heter til en rekke bevegelser. Kanter finnes i ulike høyder og former, så du må velge aktiviteter som passer for kantens utforming. Er kanten høy kan barna få mestrings- opplevelse gjennom risikofylt lek. Husk å ha fokus på lek og medvirkning fra barna.

Tips til aktiviteter:

  • La barna få klyve opp og hoppe ned fra kanten. Hvor mange ulike måter klarer dere å klyve opp på? Finner dere enda flere måter å hoppe ned på? Hvor langt klarer dere å hoppe?
  • Er dert mulig å hoppe bukk over kanten?
  • Prøv å balanser langs kanten som en bjørn, både hender og føtter skal berøre kanten. Hvilke andre dyr kryper eller åler seg langs kanten?
  • Klarer dere å gå langs kanten, og svinge et bein utenfor og bøye knærne dypt for hvert skritt?
  • På en kant som ikke er veldig høy, kan dere legge hendene på kanten og hoppe opp på den med begge beina samtidig, og ned igjen med beina på hver sin side. Deretter kan dere benytte samme teknikk når dere er oppe på kanten. Kanskje dere kan leke gorillaer når dere flytter hendene fremover for hvert hopp.
  • Sitt over skrevs på kanten og løft baken opp med håndkraft. Klarer dere å flytte dere forsiktig fremover i hvert løft?
  • Sitt med begge beina på den ene siden, løft dere opp med håndkraft og flyttdere til begge sider.
  • Utfordring! Er kanten høy kan dere prøve å stå på hendene og støtte føttene langs kanten. Sett føttene på kanten og hendene i bakken. Klarer dere å bevege hendene og føttene til siden?

Levert av Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet