Losseball

Losseball_3

To-tre personer sitter i en trekant laget av tre gymbenker. De andre står rundt. Personene i midten skal nå kvitte seg med ballene/erterposene som ligger i depotet. De andre skal så kjapt som mulig hente ballene/erterposene og legge de tilbake igjen. De i midten fortsetter å kaste ut baller/erteposer helt til tiden er ute. Man kan avtale på forhånd hvor lenge man skal holde på, da kårer man ingen vinner. Eventuelt kan man telle opp hvor mange baller/erteposer som ligger utenfor benkene versus hvor mange som ligger innenfor, og kåre en vinner på den måten.

Hensikt

Ball/-redskapsbehandling med høyt tempo.

Variasjon

En annen variant er at en person sitter i en rokkering med bind for øynene, mens de andre står rundt. Personen i midten skal nå famle seg fram til erterposene og kvitte seg med dem. De andre skal fortsatt legge dem tilbake.

Tilpasningsmuligheter

Hvis noen har problemer med tempo kan størrelse på depotet reduseres. Hvis det er konkurranse deltakere i mellom kan de raskeste bruke bare en hånd. En tjukkas kan fungere som depot for blinde/svaksynte (evt. også for rullestolbrukere som har vansker med å sitte direkte på harde gulv).

Levert av Beitostølen Helsesportsenter/Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet