Løype i blinde

Illustrasjon: Thomas Madsen/ Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet

Deltakerne skal jobbe i par, den ene skal være blind, den andre må være begges øyne. Den blinde går gjennom en løype der en for eksempel skal balansere på benk (bred/smal), klatre litt opp og ned i ribbeveggen, klatre over bukk/kasse for så å lande på madrassen, gå sikksakk uten å være nær kjeglene, krabbe gjennom rokkering osv. Den seende skal føre den blinde gjennom løypa ved hjelp av muntlige tilbakemeldinger.

Se til at den som er ledsager tar oppgaven seriøst og tar ansvar for å lede den blinde. Flere benker, kjegler, rokkeringer (utstyr generelt) hindrer kø i løypa.

Hensikt

Denne øvelsen gir god læring for begge parter; den som ser får øvd seg på å ta ansvar og å gi gode muntlige tilbakemeldinger, den som er blindet får merke at når en er blind forsterkes de andre sansene (hørsel, berøringssans). De får også utfordret seg selv og oppleve hvordan det er å være funksjonshemmet.

Variasjon

Denne øvelsen kan varieres etter hvilke apparat/hinder en har tilgjengelig. Kan også utføres i skogen. Da bør en knytte opp tau mellom trærne som den blinde kan holde i.

Progresjon

En kan starte med at ledsageren holder den blinde i armen, for så å etterhvert kun gå ved siden av. Her blir dermed også de muntlige tilbakemeldingene helt avgjørende. Den blinde kan også prøve å gå baklengs. De eldre barna kan føre hverandre opp og ned en trapp.

Levert av Hege Danielsen/Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet