Matematikkleker

Her er noen forslag til øvelser hvor en kan øve på matematikk samtidig som en er i bevegelse:

Minuttsti:

En oppmerket runde (sti) som det tar omtrent ett minutt å gå. Prøv å gå den på akkurat ett minutt. Hvor lang er runden? Hva blir farten i m/s?

Kilometersti:

En sti på én kilometer. Hvor lang tid tar det å gå denne? Hva blir farten i m/s

Matteløype:

En løype med tre eller fire poster. I hver post får gruppa ett tall (mengder). For eksempel fem kongler, åtte rognebær, tre steiner og to pinner. Når gruppa har vært gjennom alle postene skal de bruke tallene til å lage regnestykker som kommer nærmest mulig tallene 27, 86 og 135.

Natursti:

En løype med ulike poster. Oppgavene retter seg mot ting i naturen. Hvor stor er omkretsen til treet? Hvor gammelt var dette treet? Hvor høyt er treet? Hvor tung er steinen? Hvor mange barnåler er det på en grein? Hvor mange takstein er det på taket til hytta? Hvor mange tømmerstokker er brukt til å lage hytta? Hvilke geometriske figurer finnes i hytta? Hvor mange meter er det fra furutreet til den store steinen? Hvor mange A4-ark må til for å dekke den avmerkede plassen? Treet som dere ser en del av er 2 meter høyt. Det er  av dens opprinnelig høyde. Hvor høyt var treet før det ble sagd ned? I maurtua bor det 53066 maur. 12287 maur er ute på jakt. Hvor mange maur er det igjen i maurtua? La elevene finne 12 kvister på nøyaktig 1 meter knytt dem sammen til en terning og se hvor mange elever det går i en kubikk meter

Hensikt

Motivere til matematikk ved å skape variasjongjennom fysisk aktiv læring.

Progresjon

En kan øke vanskelighetsgraden både på regneoppgavene og på løypene. For eksempel kan en plassere oppgavene mer utilgjengelig – kanskje må en klatre opp i et tre, eller ned en knaus, for å finne dem?

Levert av Morten Bjørnebye, Høgskolen i Hedmark/ Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet