Matte-curling

Lag en bane, slik illustrasjonen viser (bruk kritt på asfalten, teip på gulv e.l.). Deltakerne stiller seg bak startstreken og starter enkeltvis. Oppgaven er at deltakerne med bind for øynene går frem mot «poengområdet» og slipper en ertepose når de tror de er innenfor. Om man ikke treffer poengområdet, får en 0 poeng, deretter får en poeng etter hvor nærme midten man treffer.

Eksempler på oppgaver:

  • Gå flere ganger og summer opp antall poeng, finn gjennomsnittet på flere forsøk, finn differansen mellom ulike forsøk osv.
  • Konkurranse mellom lag.
  • Laget skal raskest mulig treffe et bestemt tall, f.eks. 300, og med betingelser om at alle poengsonene skal være med.
  • Man kan plassere ulike objekter i de ulike poengsonene og det er om å gjøre å samle inn ett objekt fra hver sone (i stigende eller synkende rekkefølge. F.eks. kongle 100 poeng, stein 50 poeng, pinne 10 poeng osv.

Mattecurling

OBS! Det må alltid være en person uten øyebind som passer på at man unngår kollisjoner eller andre ulykker.

Hensikt

Trene matematiske og kognitive ferdigheter.

Variasjon

  • Man kan også kaste fra startlinjen og prøve å treffe nærmest midten, eventuelt bruke baller og trille (som i curling).
  • Start øvelsen med å la deltakerne samle inn kongler som de kan bruke som ammunisjon fra standplass (som i skiskyting). Hver deltaker får kaste tre ganger hver og man tar med poengene man samler inn tilbake til laget. Bom kan føre til strafferunde. Hvem blir først ferdig? Hvem får flest poeng? Hvem vinner når hvert poeng teller 1 sekund i fratrekk i anvendt tid? Her er det viktig med enkle rapportskjemaer.

Progresjon

Tilpass oppgavene etter målgruppe (alder og kunnskapsnivå)

Levert av Høgskolen i Hedmark, En region i bevegelse