Matte-curling

Lag en bane, slik illustrasjonen viser (bruk kritt på asfalten, teip på gulv e.l.). Deltakerne stiller seg bak startstreken og starter enkeltvis. Oppgaven er at deltakerne med bind for øynene går frem mot «poengområdet» og slipper en ertepose når de tror de er innenfor. Om man ikke treffer poengområdet, får en 0 poeng, deretter får en poeng etter hvor nærme midten man treffer.

Eksempler på oppgaver:

  • Gå flere ganger og summer opp antall poeng, finn gjennomsnittet på flere forsøk, finn differansen mellom ulike forsøk osv.
  • Konkurranse mellom lag.
  • Laget skal raskest mulig treffe et bestemt tall, f.eks. 300, og med betingelser om at alle poengsonene skal være med.
  • Man kan plassere ulike objekter i de ulike poengsonene og det er om å gjøre å samle inn ett objekt fra hver sone (i stigende eller synkende rekkefølge. F.eks. kongle 100 poeng, stein 50 poeng, pinne 10 poeng osv.

Mattecurling

OBS! Det må alltid være en person uten øyebind som passer på at man unngår kollisjoner eller andre ulykker.

Hensikt

Trene matematiske og kognitive ferdigheter.

Variasjon

  • Man kan også kaste fra startlinjen og prøve å treffe nærmest midten, eventuelt bruke baller og trille (som i curling).
  • Start øvelsen med å la deltakerne samle inn kongler som de kan bruke som ammunisjon fra standplass (som i skiskyting). Hver deltaker får kaste tre ganger hver og man tar med poengene man samler inn tilbake til laget. Bom kan føre til strafferunde. Hvem blir først ferdig? Hvem får flest poeng? Hvem vinner når hvert poeng teller 1 sekund i fratrekk i anvendt tid? Her er det viktig med enkle rapportskjemaer.

Progresjon

Tilpass oppgavene etter målgruppe (alder og kunnskapsnivå)

Tilpasningsmuligheter

Det er viktig å bli kjent med deltakerne og deres eventuelle behov for tilpasninger i aktiviteten. Snakk med de det gjelder. Kanskje har de selv ideer eller tanker om hvilke tilpasninger som trengs for at de skal kunne delta på en god måte.

Sørg for ro når beskjeder og instruksjon gis.

Bevegelsesutfordringer: Gi personen god tid til å prøve seg fram. Kort ned avstander hvis nødvendig. Mange bruker øynene som ekstra «balanseorgan», vurder derfor om elevene skal arbeide i par for å bidra til støtte og bedre balanse. Vurder om aktivitetshjelpemiddel skal benyttes.

Kognitive utfordringer: Tydelig struktur i økten. Kort og presis instruksjon. Det kan være nyttig å gi instruksjon i en oppgave av gangen. Skap forutsigbarhet og repeter gjerne flere ganger. Noen kan ha nytte av å observere i starten og bli med etter hvert. Fjern sanseforstyrrelser, for eksempel gjenstander som virker forstyrrende. Vær oppmerksom på dagsform. Gi raskt støtte hvis noen viser tegn til frustrasjon. Noen kan ha nytte av et «pausested».

Nedsatt hørsel/døv: Undersøk om personen har tekniske hjelpemidler. Sørg for ro når beskjeder gis. Snakk én og én. Ha direkte kontakt. Bruk mimikk, kroppsspråk og evt. Tegnstøtte, eventuelt skrive oppgavene på plakater. Mindre grupper kan være nyttig.

Nedsatt syn/blind: Tydelig, verbal instruksjon, evt. bane bevegelser. La personen bli kjent med omgivelsene, banestørrelse og la de kjenne på utstyr. Bruk lyd for orientering i rommet. Ledsag når personen har behov for det. Repetisjon og forutsigbarhet. Tenk over lysforhold og bruk av kontrastfarger.

 

Levert av Høgskolen i Hedmark, En region i bevegelse

Forslag på tilrettelegginger: Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser