Målestokken

Illustrasjon: Thomas Madsen/ Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet

Deltakerne deles opp i grupper på 2-3 personer. Alle gruppene utstyres med et målband og begynner å måle forskjellige kroppsdeler. f.eks benlengde, armlengde, høyde, hode, hånd osv… De velger deretter ut en kroppsdel med god måleenhet, og denne måleenheten skal brukes til arealberegning etterpå. Lederen velger ting i området: Bord, vindu, dør, og forskjellige lokaler f.eks. Så sender man deltakerne avgårde uten målband slik at de må måle med den kroppsdelen de har målt fra før.

Hensikt

Bli kjent med ulike typer måleenheter. Fysisk aktiv læring.

Levert av Landslaget for fysisk fostring/Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet