Medisinballkast

medisinball

Paret står på hver sin ende av en benk. Etter å ha funnet balansen skal de prøve å kaste ballen til hverandre uten å ramle ned. Det er ikke om å gjøre å ”senke” hverandre, men å jobbe i sammen for å klare flest mulig kast. En kan også bruke to baller og kaste til hverandre samtidig, eller prøve å kaste og ta i mot, to på engang!

Pass på at deltakerne er varme før aktiviteten tar til, for å unngå skader. Pass også på å dele inn i par som er noenlunde like høye/tunge. Husk mykt underlag.

Hensikt

Her utfordres koordinasjon og styrke i hele kroppen.

Variasjon

En kan variere øvelsen ved at paret kaster GRIS til hverandre.

Progresjon

For nybegynnere kan det være lurt å starte med et bredere felt å balansere på, og gjerne ikke så høyt over bakken. Etter hvert som deltakerne begynner å bli trygge og finner balansen kan man gjøre bommen/streken smalere og heve høyden.

Levert av Landslaget for fysisk fostring/Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet