Memorystafett

Lekpreget aktivitet der man trener ulike basisferdigheter ved bruk av spillkort. Kan brukes i alle fag og på alle nivå der målet er å tilegne seg ny kunnskap. Memorykortene består av laminerte ark med oppgaver/svar på hver sin side av kortet. Oppgave og svar samsvarer ikke på det enkelte kortet, men en oppgave på ett kort finner man svar på i et annet kort. Det er først når man har samlet inn alle kortene at man finner ut om man har løst oppgavene riktig. Da skal baksiden på det første kortet som er hentet stemme med oppgaven på det siste kortet – om man legger kortene oppå hverandre i den rekkefølgen man har utført det.

Forberedelser:

Før start legges kortene ut på gulvet med lik side opp (velg om de skal se «rød» eller «blå» side – les mer her: MAL Memory INFORMASJON), én bunke per lag med litt avstand mellom hverandre. Deltakerne stiller seg opp bak en startlinje litt unna og venter på startsignal.

Slik gjør man:

  • Førstemann løper frem og henter et vilkårlig kort, tar med seg tilbake til laget sitt, viser «baksiden» av kortet til neste på laget (her er det en oppgave som denne personen skal finne svaret på ved å hente riktig kort) og legger så kortet ned på bakken ved startlinjen (med motsatt side opp i forhold til det som ligger i bunken der kortet ble hentet)
  • Nestemann henter det kortet som gir svar på/passer sammen med kortet som første person hentet, viser baksiden til nestemann på laget og legger kortet ned på bakken oppå det første kortet (med samme side opp)
  • Når alle kortene er samlet inn og lagt oppå hverandre kan man kontrollere at man har gjort alle oppgaver riktig ved å se om oppgaven på det siste kortet stemmer med svaret på det første

En enkel og morsom måte å lære på!

Memorystafett

Print ut et av forslagene her og prøv!

Vedlagt ligger maler for 6, 12, 24 og 58 kort i tillegg til noen ferdige oppgaver for ulike målgrupper.

Les denne informasjonen om hvordan man bruker malene før du starter å lage egne memorykort: MAL Memory INFORMASJON

 

Maler for ulikt antall spillkort:

6 kort: MAL Memory UTFYLLING 6 kort

12 kort: MAL Memory UTFYLLING 12 kort

24 kort: MAL Memory UTFYLLING 24 kort

58 kort: MAL Memory UTFYLLING 58 kort

 

Ferdig utfylte spillkort:

Barnehage telleing 6 kort

Barnehagelogikk

Naturen

Alfabetet

Farger – Engelsk

Mattestafett

Tegneserier

Hensikt

Egner seg godt i fag der mang må pugge for å lære innholdet. Utvikler kognitive egenskaper.

Variasjon

Denne organiseringsformen kan benyttes i barnehagen ved bruk av bilder/symboler og i alle fag i skolen, som for eksempel ved innlæring av alfabetet, pluss og minus i matte, brøker, land/hovedstader i geografi osv. Man kan jobbe individuelt eller lagvis – som stafett. Det kan være forskjellig antall kort avhengig av hvor vanskelig øvelsen skal være.

Progresjon

Aktiviteten kan gjennomføres i ro ved et bord, eller i aktivitet både individuelt, parvis eller gruppevis. Valg av faginnhold avgjør hvem stafetten passer for.

Levert av Høgskolen i Hedmark, En region i bevegelse