Miniatyrbilde

Bilde: Shutterstock

Barna deles opp i lag og får studere et miniatyrbilde som en voksen har laget. Bildet er en rute markert med pinner, og i ruten ligger f.eks. en grankvist, blad, en stein, noen kongler eller en pinne.
Når barna har sett på bildet noen minutter, får hvert lag – på en på forhånd oppgitt plass – lage et lignende bilde.

Tilpasningsmuligheter

Det er viktig å bli kjent med deltakerne og deres eventuelle behov for tilpasninger i aktiviteten. Snakk med de det gjelder. Kanskje har de selv ideer eller tanker om hvilke tilpasninger som trengs for at de skal kunne delta på en god måte.

Sørg for ro når beskjeder og instruksjon gis.

Gi alle mulighet til å finne noe av det som bilde er laget av, etterpå kan de eventuelt hjelpe hverandre.

Bevegelsesutfordringer: Vurder terrenget hvor oppgaven gjennomføres mtp. underlaget, samt plasseringen av bildet i forhold til hvor man finner gjenstander til bildet. Vurder å kort ned distansen om nødvendig. Har eleven behov for noe eller noen å støtte seg i, eller benytte et aktivitetshjelpemiddel, eller bistand til å skape fremdrift i rullestol?

Kognitive utfordringer: Tydelig struktur i økten. Gi kort og presis instruksjon. Skap forutsigbarhet og repeter gjerne flere ganger. Vis, la personen kjenne på det som ligger i ruten. Eleven/barnet kan kanskje ta med seg tingen som skal finnes for å ha noe å sammenligne med. Gi raskt støtte hvis noen viser tegn til frustrasjon. Noen kan ha nytte av et «pausested».

Nedsatt hørsel/døv: Sørg for ro når beskjeder gis. Snakk én og én. Ha direkte kontakt. Bruk mimikk, kroppsspråk og evt. Tegnstøtte. Mindre grupper kan være nyttig.

Nedsatt syn/ blind: Vær oppmerksom på lyssetting og spør inn til hva eleven/barnet ser. Ledsag når eleven/barnet har behov for det, og spør gjerne hvordan han/hun ønsker dette. For eksempel ved å holde i hånden, gjennom grep over albuen på ledsageren eller ved å holde i tau/reim. La personen bli kjent med omgivelsene, la personen kjenne og lukte på tingene i ruten. Repetisjon og forutsigbarhet. Tydelig, verbal instruksjon. Bruk lyd for orientering. Jobb parvis eller i små grupper.

 

Levert av Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet

Forslag på tilrettelegginger: Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser